L’editorial: Reciclem més!

24

La Comissió Europea ha establert, en els últims anys, uns objectius clars i ambiciosos en matèria de residus municipals. Aquests objectius obliguen als països de la Unió Europea a assolir un 50% de reciclatge d’aquest tipus de residus l’any 2020, un 55% el 2025 i un 60% el 2030. A Igualada, s’han posat com a objectiu arribar al 60% l’any que ve mateix, però actualment estan al 35%. Una xifra molt llunyana als 70% -i superiors- que ja han assolit, en només un any, la vintena de municipis que ja fan el sistema “porta a porta” a l’Anoia.

Any rere any, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) treballa per fomentar l’augment del percentatge de residus domèstics que els ciutadans separen per a reciclar. Després d’uns anys on la xifra de recollida selectiva es trobava estancada al voltant del 40%, avui sembla que la tendència serà que torni a anar en augment.

L’any 2018, a Catalunya es va recollir selectivament el 41,8% dels residus municipals -1,66 milions de tones-, xifra que representa un augment d’1,9 punts respecte a l’any anterior. Pels responsables de la Generalitat, aquest increment és atribuïble a diversos factors: una major conscienciació ciutadana, l’efecte de les campanyes de sensibilització sobre la ciutadania, l’increment de la dotació dels ajuts als ens locals per al foment de la separació dels residus municipals, la implantació de sistemes de recollida més eficients, i la pujada del cànon dels residus municipals.

Per tal de garantir que el percentatge de reciclatge segueixi creixent, i buscant assolir les xifres que demana Europa, l’ARC creu en la necessitat d’implantar sistemes de gestió eficients.

Això és el que ara sembla que es disposa a fer Igualada, amb l’amenaça d’importants increments del cost que suposarà la recollida, si no s’arriba als objectius, cost que podria repercutir fàcilment en el rebut que paguen els ciutadans. Davant el repte, cal civisme, consciència col·lectiva de respecte al medi ambient, i un canvi d’hàbits que, segur, serà pel benefici propi de tots. Fem-ho!