Superdotats a l’escola

23

inteligenteL’escola ha d’incloure també els alumnes amb altes capacitats ja que han passat desapercebuts degut a l’escassa formació dels docents, entre d’altres variables. Actualment, això va canviant i els mestres es plantegen, cada cop més, com donar resposta a la diversitat de les aules i, sobretot, com actuar per a que els infants puguin desenvolupar les seves capacitats intel·lectuals, socials i emocionals, d’acord amb les seves característiques, sent respectuosos amb les individualitats i fomentant la igualtat d’oportunitats.

Els nens superdotats tenen una tendència a l’avorriment perquè els hi repetim conceptes que ells ja han aprés. No tots els superdotats són iguals, però en general, per poder detectar-los a les etapes infantils o a primària ens fixarem en les habilitats cognitives, bona memòria de treball, fluïdesa, curiositat, flexibilitat, originalitat, creativitat, al nivell de raonament lògic, elaboració en la presentació d’una resposta….. En termes generals és superdotat un infant amb una alta execució en la majoria de les tasques, altes puntuacions en totes les proves, adaptat socialment i emocionalment estable.

Es recomana als pares, que es troben desorientats sobre com actuar i respondre a les necessitats especials dels seus fills, que s’informin a l’escola sobre si hi ha una concordança entre el rendiment acadèmic i el grau de satisfacció i motivació del nen sobre les tasques.

Montse Martí, psicòloga