Ser o no ser autònom
S

22 de maig de 2019

Teresa Codina - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.catTeresa Codina
Assessora fiscal i CEO de Gestió Rambla 2

Cada vegada és més freqüent trobar persones que optin per una de les vies d’escapament davant la manca de feina com és el treball per compte propi. Ser autònom té avantatges, tant a nivell professional com a nivell personal.

Encara que ser autònom requereix un gran esforç personal, tant físic com creatiu, també aporta algunes recompenses. Horaris propis, escollir el lloc de treball o mantenir el control total de l’empresa. La flexibilitat que aporten les persones autònomes a les grans corporacions i institucions també és un factor a favor que fa que cada vegada augmenti el nombre de treballadors i treballadores autònomes.

Però no tot són avantatges, també hi ha inconvenients que s’han de tenir en compte. No hi ha diferència entre el patrimoni empresarial i el personal, l’autònom respon amb els seus béns presents i futurs davant els deutes amb tercers. Si els beneficis són alts, es paguen més impostos que sent societat. Quan un autònom arriba als 45.000/50.000 euros de rendiment, comença a ser millor constituir una societat.

Les societats ofereixen una imatge més professional davant entitats financeres i altres agents del mercat. Cal dir també que en les societats limitades, per obtenir finançament, els bancs demanen garanties personals, de manera que la responsabilitat limitada es va “esfumant” en gran mesura.

Una altra realitat és el fals autònom. Davant de nous negocis digitals s’ha obert una porta a crear nous perfils laborals poc definits per la legislació, com pot ser un programador web que treballi des de casa o els riders de Glovo o Deliveroo. Cal una definició d’aquest tipus de treballador de manera que no s’amaguin treballadors en règim general com a autònoms.

Amb el boom de la tarifa plana de 60 euros mensuals hi ha hagut un increment de persones que s’han donat d’alta com autònomes però no hem de perdre de vista que un cop acabat el temps de bonificació els autònoms mínims estan a 283 euros mensuals. Es parla de cotitzar segons els ingressos reals però encara no és una realitat.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta