Òdena pregunta a la gent gran quins serveis necessiten al seu nou espai

32

L’Ajuntament d’Òdena està realitzant una enquesta entre una mostra de la població de persones majors de 65 anys de tots els nuclis del municipi. A través d’un qüestionari, es vol conèixer les necessitats d’aquest col·lectiu per tal de començar a dibuixar amb exactitud quins són els serveis que el nou Espai de la Gent Gran ha d’oferir a la població.

Abans de fer la visita a les cases, personal contractat per l’Ajuntament truca per telèfon per concertar un dia i una hora per a poder fer la visita i contestar les preguntes. Aquest treball de cerca d’informació, l’estan duent a terme persones contractades a través d’una subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya.

L’ens local va sol·licitar un ajut amb l’objectiu de formar i ocupar persones en l’àmbit de l’assistència a domicili per a gent gran. Aprofitant la sinergia, aquestes mateixes persones són les que estan recopilant la informació sobre les necessitats del col·lectiu de gent gran d’Òdena.

D’altra banda, amb aquesta ajuda, el consistori aconsegueix cobrir dues necessitats del poble a la vegada; ocupar a persones en situació d’atur i atendre a persones grans demandants d’assistència.

Aquesta actuació està inclosa en les accions atorgades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, dins la convocatòria Treball als Barris 2018, cofinançat per la Generalitat de Catalunya, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

L’Espai de la Gent Gran estarà ubicat al nou edifici del Centre Fraternal i Instructiu, a sota de la biblioteca, un espai completament nou que espera atendre les necessitats de la gent gran del municipi.