13.7 C
Igualada
Dijous, 30 novembre 2023

Un article de

Nou paviment a la baixada del pont de Can Mateu a Jorba
N

Publicitat

Baixada al Pont de Can Mateu des de la Carretera de Santa Coloma.jpg Una de les actuacions de manteniment i millora del 2012 realitzades per l’ajuntament de Jorba ha estat arranjar el primer tram del camí que hi ha al costat del Pont de Can Mateu. En primer lloc, va ser necessari portar a terme la demolició del tram asfaltat que estava en molt mal estat. Després es va excavar una caixa de paviment de 15 cm de fondària en el tram de terra. Finalment, es va formar un paviment de formigó armat per evitar retraccions, amb formació de cuneta de recollida d’aigües cap al marge del camí. També s’ha portat a terme un arranjament superficial de tot aquest camí fins a la masia de Cal Mas Caçà, reforçant les zones amb més pendent a l’alçada de Cal Costa i la part amb més solcs que hi havia a la vora del Riu Anoia. En aquest tram s’ha fet reperfilat, nivellació compactació de la base i estesa de tot-u en un 50% de tot aquest tram de camí. També s’ha recuperat una arqueta i conducte de formigó de desguàs de les aigües cap al riu Anoia. Aquestes actuacions, incloses dins del projecte d’Adequació d’espais de via pública del terme municipal de Jorba han comportat una inversió de 16.083,65 euros, el 90% dels quals compten amb una subvenció aprovada, però no pagada a l’ajuntament, per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya en el marc del PUOSC 2011.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies