Les criptomonedes, cal declarar-les a la renda?

20 d'abril de 2022

Durant els últims anys, la compra i venda de criptomonedes ha estat una pràctica que ha anat en augment. Monedes tan conegudes ara mateix com el Bitcoin, Ethereum, Xrp, Dogecoin, han passat de ser un aspecte desconegut per la societat, a ser actius on fer petites i grans inversions amb l’objectiu de poder treure’n un rendiment.

Per poder operar amb aquestes monedes virtuals, els inversors aprofiten la gran volatilitat que tenen aquests actius per vendre a un preu més elevat d’aquell al qual van fer la compra. I, tot i que no sempre se’n sigui conscient, dur a terme aquestes operacions implica la generació d’un guany o pèrdua patrimonial per a les persones físiques que resideixen a Espanya, i per tant, l’obligació de tributar per l’IRPF.
Per aquest motiu, a la hora de fer la declaració de la renda s’hauran de tenir en compte aquests dos tipus d’operacions:

1.Venda de Monedes Virtuals
La venda de monedes virtuals o criptomonedes a canvi d’Euros genera una pèrdua o guany patrimonial en què el rendiment ve determinat per la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió. Aquestes operacions segueixen el mateix criteri que la compra i venda de títols cotitzats, sempre tenint en compte el criteri FIFO (First In First Out), segons el qual per fer el càlcul del rendiment, el valor d’adquisició que ha de constar és el més antic.

2.Intercanvi de Monedes Virtuals per altres monedes diferents.
Quan s’opera amb aquests actius, és habitual fer el canvi d’una criptomoneda per una altra de diferent. Aquest tipus d’operacions, tot i que de fet no generen cap rendiment, cal considerar-les com una alteració del patrimoni, en haver-hi la substitució entre dues monedes diferents.

Per quantificar el guany o pèrdua patrimonial que hi ha hagut en aquestes operacions s’aplica la norma de valoració de la permuta, segons la qual el rendiment es determina per la diferència entre el valor d’adquisició de la moneda virtual que es lliura i el valor de mercat de la moneda rebuda.

Així mateix, i com a novetat d’aquest any, s’incorpora una nova casella a la declaració exclusivament per a criptomonedes. Concretament és la Casella 1626 amb la Clau 0, que correspon a “monedes virtuals”.

Es recomana sempre l’assistència i assessorament de professionals de la fiscalitat, donada la complexitat que poden arribar a tenir aquestes operacions.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que, amb les últimes pluges, caldria afluixar les restriccions per sequera?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta