8.2 C
Igualada
Dissabte, 2 desembre 2023

Un article de

Pia Prat Jorba
Pia Prat Jorba
Directora general de Publicacions Anoia

“Hem de pensar que la programació és un idioma més a aprendre”
"

Publicitat

Parlem amb l’Àlex i en Xavi de l’escola Codelearn, un projecte iniciat per un grup de professors de la UPC, que va néixer sota la visió de pares que volien millorar l’educació que rebien els seus fills, preparant-los per als reptes del futur. I Codelearn va ser la resposta a través de la Programació i el Pensament computacional, donant-los les eines perquè siguin capaços de ser ells qui decideixen Què fan, i Com interactuen amb la tecnologia de cada moment. Aquesta idea ha anat creixent i ara ja som uns 25 centres arreu del territori.

Sou dos socis, qui porteu l’empresa?
Es pot dir que formem un binomi en què cadascú assumeix més responsabilitat en l’àrea on sent més còmode i pot aportar el millor d’un mateix. En el meu cas [Àlex], tinc un major pes en l’apartat tecnològic, i xarxes, però també participo en l’acompanyament dels alumnes durant el seu aprenentatge. El Xavi té un major pes en l’acompanyament i tutorització dels alumnes, així com les tasques administratives i comercials.

Què podem aprendre a Codelearn?
Volem, que a través de la programació desenvolupin metodologies, tècniques i habilitats, per tal d’obtenir solucions òptimes, eficients i creatives als reptes que els hi plantegem, aplicant metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Hem de pensar que la programació és un idioma més a aprendre, com l’anglès, i per tant, acaba essent un plantejament a mig-llarg termini. Comencem amb Logo (llenguatge bàsic i instruccions fàcils i clares); d’aquí passem a l’Scratch que ja fan servir en algunes escoles programant per blocs de forma molt senzilla, visual i intuitiva; el Karel, un llenguatge més sofisticat; Python, el 3r llenguatge de programació més utilitzat al món; HTML; Linux; Sistemes numèrics,…

És el preliminar a dedicar-se a la robòtica /programació/ informàtica?
Entenem que la programació és (i serà cada vegada més) la base en molts àmbits laborals. De fet, les proves PISA 2021 ja contemplen l’avaluació del pensament computacional dels alumnes, reforçant encara més la missió, visió i valors de Codelearn.

Al final, però, no volem que únicament aprenguin programació o robòtica i el dia de demà siguin programadors o programadores, sinó que volem que siguin persones capaces de veure les coses d’una forma diferent, analítica i lògica, independentment de l’àmbit laboral on es trobin.

Doneu certificats oficials que acreditin els nivells? Són convalidables a la universitat?
A Codelearn seguim un pla d’estudis, que es troba en constant evolució, el qual preveu l’aprenentatge des del nivell més baix, i on cada alumne estableix el seu propi ritme d’aprenentatge, però sempre seguint el pla d’estudis actualitzat.

Hem estructurat l’aprenentatge en 3 nivells, (més un introductori) en què a cada nivell s’adquireixen noves competències i coneixements. Al final de cada nivell, l’alumne pot obtenir una certificació pròpia de Codelearn on s’acredita que l’alumne té el nivell de coneixements corresponent en cada un dels llenguatges de programació avaluats, però de moment sense una convalidació a nivell acadèmic reglat.

A quina edat és aconsellable iniciar-se?
L’experiència ens diu que com més aviat millor. Aconsellem a partir dels 7 anys, quan ja hi ha un mínim de comprensió lectora, però cada alumne és diferent, i tenim alumnes que s’han inscrit tot just han acabat de fer els 6 anys. Per aquesta raó, aconsellem fer abans una sessió de prova on avaluem la possibilitat d’incorporar-se en aquesta franja d’edat.
En d’altres països la programació ja és una assignatura obligatòria (com Anglaterra, Canadà o Austràlia) que forma part del currículum escolar a partir dels 5 anys.
Aquí voldria fer esment d’una de les nostres finalitats: trencar els tòpics que la informàtica és només cosa de nens. No és cert. Tenim noies brillants als nostres centres (al igual que nois) que ens animen a intentar reduir l’escletxa actual.

Fins a quina edat agafeu alumnes?
Fins fa un parell d’anys treballàvem la franja d’edat dels 7 als 18 anys. Però darrerament, s’ha obert l’aprenentatge a totes les persones adultes que tinguin interès en aprendre què és això de la programació pas a pas, d’una forma molt senzilla. Tenim algun alumne major d’edat que treballa els continguts en la modalitat online, però el nostre repte és obrir un grup de persones adultes amb aquestes inquietuds, i que assisteixin al centre en un horari separat dels menors, ja que tot i treballar els mateixos continguts, l’enfoc i els ritmes acaben essent un xic diferents.

Quines mesures de seguretat heu pres amb el COVID?
En tot moment seguim les recomanacions que donen les autoritats sanitàries, extremant les precaucions i centrant-nos en l’ús obligatori de la mascareta dins el centre, així com el distanciament, la neteja de les mans, i la neteja dels equips i espai cada vegada que un nou alumne en fa ús..

Teniu pensat fer classes telemàtiques en el cas de que hi hagi infectats a algun grup?
L’extraescolar que oferim es basa en la metodologia que combina l’educació presencial i l’educació online, altrament conegut com Blended learning.
És un tipus d’educació molt complet que permet superar les dificultats de l’educació a distància i aprofita els avantatges que presenten ambdós tipus d’educació per oferir una formació flexible que permet fer un seguiment individualitzat de l’alumne i el fa més partícip del seu propi aprenentatge.

A banda, en el cas que haguéssim de fer un tancament temporal del centre per algun cas declarat o sospitós de COVID, únicament canviaríem la classe presencial per videoconferència en grups reduïts, tal i com ja varem fer el mes de març quan es va declarar el confinament de la Conca d’Òdena. Per tant, podem dir que és una extraescolar, a prova de confinament.

Com veieu el futur docent en el vostre camp?
Ho veiem com un complement molt necessari per als nostres fills. La societat, i els aprenentatges canvien constantment, a més, el grau d’exigència del mercat laboral és cada vegada més gran, no tant en titulacions, sinó en com som capaços d’afrontar els reptes a través dels coneixements que tenim i sobretot en les ganes d’aprendre constantment. I és aquí on creiem que Codelearn aporta el seu granet de sorra, estimulant el pensament a l’hora de resoldre petits problemes, a través d’un mitjà que per els nens i nenes acaba essent un simple joc.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies