10.8 C
Igualada
Divendres, 8 desembre 2023

Un article de

El Ple de Calaf aprova un augment de les ordenances fiscals
E

Publicitat

El darrer Ple de l’Ajuntament de Calaf va tenir lloc aquest dilluns 21 d’octubre a les 19.30h amb més de tretze punts a l’ordre del dia.

Un dels primers punts del Ple a debatre va ser l’aprovació del procediment de revisió d’ofici del contracte programa del 2 d’octubre de 2013 i conveni amb Aigües de Manresa. Junts per Catalunya – Calaf (JUNTS) van votar-hi en contra, ja que van lamentar no haver rebut la informació. D’altra banda, el grup del GIC-VV també va votar-hi en contra. El seu regidor, Salvador Prat, va expressar que no li trobaven sentit i no entenien on es volia arribar amb aquesta revisió. Jordi Badia, alcalde de Calaf, va aclarir que tal com ja van explicar la legislatura passada quan van portar aquest punt a un Ple, l’objectiu era “saber si es podia atorgar a Aigües de Manresa la condició de mitjà propi” i l’òrgan que ho ha de decidir és la comissió jurídica assessora i a partir d’aquí, prendre decisions.

En aquest Ple també es van modificar i aprovar les ordenances fiscals del 2020, també amb els vots en contra dels dos grups de l’oposició. La regidora Montse Mases, va explicar que algunes modificacions s’havien proposat segons aspectes legals determinats per la Diputació com l’excepció per a persones amb discapacitat de l’impost sobre vehicles; l’augment de l’ICIO (Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres) i l’actualització de l’IPC des del 2015 que suposa un increment del 4% – tot i que per no repercutir als ciutadans, només s’ampliaria un 2% a excepció de l’IBI (Impost sobre Béns i Immobles) -.

A més, tant en el cas de l’IBI com de l’ICIO proposava l’aplicació d’una bonificació del 30% de l’IBI en el cas de fomentar l’energia fotovoltaica i d’un 95% de l’ICIO en les construccions que incloguin sistemes d’aprofitament elèctric. D’altra banda, també es van incloure modificacions de text per facilitar la lectura de les ordenances i augmentar la taxa per la prestació del servei de gestió de residus un 8,33% a causa de l’augment de més d’un 10% de les tones que es porten a l’abocador i l’augment del 18% del cost del cànon. Tot i això, s’introdueixen bonificacions per aquells usuaris que ajudin a millorar els resultats de la recollida selectiva. Finalment es va treure l’ordenança per regular la teleassistència, ja que no s’aplica aquest servei i es modifica alguns preus públics com la taxa dels horts urbans – es va apujar un 2% – i es van afegir cinc preus públics per marxandatge.

Els dos grups de l’oposició van votar-hi en contra. Joan Caballol, de JUNTS, va suggerir que a banda de l’energia fotovoltaica també es pugui subvencionar la termoelèctrica i en termes generals va criticar les ordenances perquè consideren que la “despesa del personal” és el motiu pel qual s’han apujat algunes d’aquestes i va observar que l’IPC d’aquest any concretament havia estat del 0,3% només. Salvador Prat, del GiC-VV, també va argumentar que no podien estar d’acord amb les pujades ja que les “pensions només havien pujat un 0,25%, els salaris havien minvat” i les dades de l’IPC d’enguany eren les que s’havia comentat des de JUNTS.

Montse Mases, va insistir que el percentatge de l’IPC era agafant les dades dels últims 4 anys que no s’havien modificat les ordenances i va aclarir que la pujada del 2% de les ordenances no era per pagar més personal – ja que suposarien uns 16.000 euros més de recaptació – sinó per coherència i no quedar-se desfasats. L’alcalde, Jordi Badia, va tornar a recordar que Calaf assumeix funcions de capitalitat a la zona i per això, disposa de serveis com una Escola de Música, el Centre de Recursos per l’Ocupació o la Llar d’infants que són un dels motius pels quals hi ha una despesa de personal sobre la mitja de municipis de similar població i va recordar que la majoria de municipis estan apujant els impostos – IPC i IBI.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies