8.1 C
Igualada
Divendres, febrer 3, 2023

El permís de paternitat

L’ampliació del permís de paternitat té dues vessants:

– Àmbit laboral

Amb la Llei 9/2009, de 6 d’octubre, publicada al BOE de 7 d’octubre de 2009, després d’anar-se demorant la seva entrada en vigor durant set anys, finalment, amb efectes 1 de GENER DE 2017 veu la llum l’ampliació del permís de paternitat, previst a l’article 48.7 de l’Estatut dels Treballadors, passant de 13 dies naturals a 4 setmanes ininterrompudes, ampliables a 2 dies naturals més per cada fill a partir del segon en els supòsits de part, adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment múltiples. El seu gaudi serà des de:

a) La finalització del permís per naixement de fill (2 dies naturals art. 37.3.b ET o els en més que per conveni col·lectiu es disposi).

b) La resolució judicial per la que es constitueixi l’adopció.

c) La resolució administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

d) La finalització de la suspensió del contracte de treball per maternitat. La suspensió del contracte per paternitat podrà gaudir-se en règim de jornada completa o parcial d’un mínim del 50 %, previ acord entre empresa i treballador.

El treballador haurà de comunicar prèviament a l’empresari, amb la deguda antelació, l’exercici del dret al permís de paternitat.

El permís de paternitat és independent del gaudi compartit del descans per maternitat (part) o adopció, guarda amb finalitats d’adopció i acolliment dels apartats 4 i 5 de l’art. 48 de l’Estatut dels Treballadors.

El permís de paternitat, en tant causa de suspensió del contracte de treball, comporta, tret que per pacte o conveni es disposi una altra cosa, la no remuneració salarial durant el mateix (art. 45.2 ET).

– Àmbit de la Seguretat Social

La suspensió del contracte per paternitat, si s’acompleixen els requisits legals (estar afiliat i en alta a la Seguretat Social i acreditar un mínim de 180 dies cotitzats dins dels 7 anys anteriors a l’inici de la suspensió o 360 dies al llarg de tota la vida laboral) va lligada al dret a PRESTACIÓ ECONÒMICA del 100% de la base reguladora (base de cotització) del mes anterior a la prestació. Prestació que s’ha de gestionar davant l’INSS que efectuarà el pagament directament.

Santiago Portillo, advocat

Compartir

ESCRIU UN COMENTARI

Més notícies

Oriol Solà deixa la presidència dels Moixiganguers d’Igualada

Oriol Solà Solà ha estat president dels Moixiganguers d'Igualada des de fa set anys. Avui, ha fet un comunicat al seu perfil d'Instagram on...

Toni Bou arrenca un nou mundial sota sostre com a màxim favorit

Aquest diumenge a les cinc de la tarda, al Palau Sant Jordi de Barcelona, comença el campionat del món de trial sota sostre. Serà...

Nou espai d’esbarjo per a gossos, al carrer de la Mercè de Montbui

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha habilitat recentment un nou espai per a l’esbarjo dels gossos. Aquest espai es troba al lateral del...

Últimes notícies