8.9 C
Igualada
Dijous, 22 febrer 2024

Un article de

El govern dels Hostalets de Pierola aplicarà una pujada d’impostos pel 2013 d’un 24% de mitjana
E

Publicitat
Hostalests-de-Pierola.jpg

Als Hostalets de Pierola no guanyen per “disgustos”. Les seves sessions plenàries són per sucar-hi pa i esdevenen el millor caldo de cultiu per continuar fent créixer les desavinences entre els habitants d’aquest poble, històricament acostumat a la polèmica. El passat ple no va ser diferent. L’aprovació de les noves ordenances fiscals, on es preveu una pujada d’impostos pel 2013 d’un 24% de mitjana, es va erigir com el nou bolet de la discòrdia. Després de molts anys de gran bonança econòmica al municipi, gràcies al degoteig constant de beneficis derivats de l’abocador i l’Ecoparc, a les balances fiscals dels Hostalets comencen a no sortir els números. Al pressupost del 2012 el govern dels Hostalets de Pierola va preveure una entrada d’ingressos provinents de l’abocador de 2.345.000€ quan l’any anterior aquests van ser de 1.900.000 €, generant-se un dèficit aproximat de 445.000€. La crisi econòmica ha repartit bufetades arreu i, malgrat el bon funcionament de les instal·lacions de l’abocador, aquest no ha pogut evitar esquivar-les. D’ençà fa un parell d’anys l’entrada de deixalles a l’abocador i l’Ecoparc ha anat minvat. El tancament de moltes empreses i la davallada de consum dels particulars ha provocat la disminució d’entrada de residus. La qual cosa ha comportat, com a efecte previsible, que l’aixeta de la qual bevien els hostalatencs hagi patit alguna que d’altra volta de tanca. Per tal d’equilibrar els números, el govern dels Hostalets de Pierola ha decidit aprovar una pujada d’impostos, i la creació d’alguns nous, per tal de cobrir part del dèficit que ha deixat l’abocador durant els darrers dos anys. L’aprovació va comptar amb 6 vots a favor (PSC i MCH) i 5 en contra (ERC i CiU). De manera resumida les taxes que augmenten i es creen són: –  Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Augmenta un promig del 24% en funció dels centímetres cúbics dels objectes tributaris i rebaixa de les bonificacions de fins el 50%. – Increment de la taxa per a la conservació del cementiri local en un 100%. S’augmenten les tarifes amb la finalitat d’aproximar la recaptació al cost real del servei. –  Taxa per a la recollida d’escombraries amb un 41% al poble, Can Roviralta i Boscos de Can Martí un 56% i altres urbanitzacions un 19%. Augmenta per tal d’aproximar la recaptació al cost real del servei. – Taxa per al subministrament de l’aigua de fins el 30% segons el tram: Les quotes presenten una mínima pujada. El manteniment passa a 4€/mes. Els consums es modifiquen: fins a 10 m3/mes el preu és de 0,50€/m3; d’11m3 a 30m3 el preu serà de 0,75€/m3; superior a 30m3 el preu serà d’1€/m3. Els drets d’escomesa seran de 200€. – Taxes per a la prestació de serveis socioculturals o esportius en equipaments municipals: Els esdeveniments organitzats per empreses o entitats no domiciliades als Hostalets de Pierola hauran d’abonar imports en funció de les característiques dels esdeveniments. – Taxa per expedició de documents públics: increment del 25 al 50% incorporant noves taxes per emissió de certificats i volants d’empadronament. – Taxa per l’ocupació de la via pública: increment del 20%. – Taxa per la utilització d’espais públics: per casar-se s’haurà de pagar 125,00 €, encara que s’estigui empadronat al municipi. – Incorporació d’una nova tarifa pels usuaris dels horts municipals: 75 € anuals. Un augment que el representant dels republicans dels Hostalets, Jordi Calpe, considera del tot desproporcionat i un exemple més de la irresponsabilitat del govern actual que “pretén cobrir el dèficit de l’abocador pujant els impostos, demostrant un afany recaptador desmesurat sense propostes d’estalvi i sense dubtar en carregar sobre les butxaques dels ciutadans la sortida de la seva incapacitat de gestió”. Segons ha explicat Calpe, ERC coincideix amb el govern a l’hora de regular la política impositiva del municipi però discrepa amb les formes en què s’ha realitzat, ja que “no és responsabilitat dels veïns que el govern hagi realitzat uns pressupostos del tot irreals i ara vulgui traspassar aquesta irresponsabilitat al conjunt de la ciutadania amb un augment d’una mitjana d’un 24% en un sol any”. La proposta republicana suggereix una pujada d’impostos gradual a 10-15 anys vista, tenint en compte que la continuïtat de l’abocador i l’Ecoparc està garantida fins el 2025. Fet que es tradueix en un menor impacte social per a les famílies del municipi. L’increment de les taxes municipals és sempre un fet impopular. Malgrat això, el govern dels Hostalets de Pierola considera aquest un exercici de responsabilitat per tal d’adaptar els preus de les taxes als costos reals, deixant de banda l’entrada de diners que suposa l’abocador. És, d’aquesta manera, com segons Jaume Trias, regidor d’Hisenda, s’aconsegueix una gestió més sostenible i coherent amb els moments actuals afirmant que “l’entrada extra de diners per part de l’abocador no ha de servir per pagar-ho tot, volem acabar amb la política populista del tot gratis, amb cinquanta mil serveis sense pagar impostos, perquè és del tot incoherent”. Segons han volgut destacar des de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, l’impost de béns immobles (IBI), una de les més importants pel que fa als costos, no patirà cap increment. D’altra banda cal esmentar que, per tal que l’augment de les taxes no afecti considerablement als veïns i veïnes amb condicions econòmiques més difícils, s’han establert uns preus reduïts que facilitaran el pagament dels imports. Així, les unitats familiars amb escassa capacitat econòmica i ingressos anuals inferiors a 1,5 o 2 vegades (en funció del nombre de membres) el salari mínim interprofessional o que tinguin al seu càrrec persones amb discapacitats físiques, psíquiques o sensorials tindran dret a continuar pagant les quotes de l’any 2012, quedant exempts del nou increment. “Nosaltres pugem les taxes perquè creiem que la normalitat és que la gent pagui pels serveis que rep, sempre contemplant que hi ha gent que té situacions difícils i que cal ajudar, i així ho tenim establert”, argumenta el regidor d’Hisenda hostalatenc que, a més, vol deixar clar que, malgrat l’augment, les taxes als Hostalets seguiran estan molt per sota en comparació a pobles del seu entorn com Piera o Capellades. La recaptació de les noves taxes suposarà a les arques de l’Ajuntament un total de 37.000€ de benefici. Una xifra que segons afirma Jordi Calpe, esdevé molt mínima davant dels més de 400.000€ de dèficit. És en aquest sentit que ha reprovat l’acció del consistori hostalatenc, emplaçant-lo a considerar algunes possibles alternatives basades en els “despropòsits” de la seva pròpia gestió, com eliminar el cost dels assessors del Govern (pressupostat pel 2012 en més de 90.000€), ajustar la despesa en comunicació (4.500€/mes – uns 55.000€ anuals), regularitzar els sous d’alguns regidors o rebaixar les despeses d’alguns governants que, segons Calpe, posen a compte d’Hoserpi (empresa pública) el pagament de la benzina i incrementen les despeses en dietes. Mesures amb les quals ERC considera s’evitaria haver de realitzar aquest “anormal” i “desmesurat” augment de les taxes municipals amb les quals s’alimenten les fractures al municipi.

Compartir
Publicitat
Article anterior
Article Posterior
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies