El Consell Comarcal aprova diverses ajudes a entitats socials

57

El Consell Comarcal ha donat llum verda a diferents acords de suport a infants i joves, concessió d’ajuts d’urgència i menjador escolar. L’ens comarcal va celebrar aquest dimarts, 29 d’octubre, el ple municipal corresponent al mes en qüestió. En el marc d’aquesta sessió, es va donar llum verda a diferents convenis i acords, de l’àmbit social i de suport a les persones, amb ajuntaments i entitats del territori.

D’una banda, es va aprovar el conveni amb Creu Roja Anoia per impulsar el nou Espai de Trobada Familiar, un recurs per a facilitar la relació entre pares i infants en situacions de divorci o separació. Creu Roja adequarà un local a Igualada i el Consell, per la seva banda, farà una aportació de prop de 30.000 euros al projecte.

També han rebut el vistiplau del plenari els convenis amb els Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí i Masquefa per a la prestació de serveis d’intervenció socioeducativa per infants i adolescents als seus Centres Oberts.
I, a més, també s’han aprovat els convenis amb la Parròquia Santa Maria de Piera i amb l’Escola Àuria. En el primer cas, l’acord estableix els mecanismes de gestió i concessió dels ajuts d’urgència social als municipis anoiencs i, mitjançant el segon, el Consell Comarcal contribueix a subvencionar el servei menjador d’aquesta escola.

Altres acords del plenari
El ple del Consell Comarcal també va aprovar altres mesures i acords, com ara tres modificacions puntuals que afecten els contractes de transport escolar, una addenda al contracte programa amb l’Institut Català de les Dones, una addenda al contracte programa amb el departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, dues modificacions de caràcter intern referents a la relació de llocs de treball i al Reglament Orgànic Comarcal i les ordenances fiscals per l’exercici 2020.