El CAP Igualada Nord incorpora elements que faciliten la comprensió i la comunicació amb els seus usuaris

96

L’equip del CAP Nord està fent una aposta per millorar la comunicació i facilitar la comprensió amb els seus usuaris. I per això ha començat a introduir elements de comunicació augmentativa amb el suport de la Fundació Àuria. Juntament amb aquesta Fundació i fruit que ambdues entitats comparteixen la Xarxa d’Inclusió d’Igualada, s’han assessorat, en un primer moment, en millorar la identificació de les consultes externes amb pictogrames i fotografies per facilitar la ubicació dels professionals i serveis que atenen en aquell moment.

Amb el nom de pictograma s’anomenen els símbols dels sistemes no alfabètics basats en dibuixos significatius que de manera clara i esquemàtica sintetitzen un missatge o informació sobrepassant les barreres del llenguatge oral i amb objectiu d’informar i/o senyalitzar. Així, un pictograma hauria de ser completament comprensible en tan sols 3 mirades i s’ha de poder entendre pel major nombre de persones, independentment de la formació, idioma o discapacitat.

S’estan establint altres línies d’actuació en coordinació amb la Fundació Àuria, com el disseny d’infografia per informar d’elements de la Carta de Drets i Deures dels usuaris, d’utilització i circuits de l’equipament, etc.

La comunicació augmentativa o alternativa
Tots fem servir aquest tipus de comunicació quan fem servir gestos, expressions facials, símbols, il·lustracions o escriptura. Les persones amb greus disfuncions de parla o de llenguatge depenen de la comunicació augmentativa i alternativa per complementar la parla residual o com una alternativa a la parla no funcional. La comunicació augmentativa és útil també per superar barreres idiomàtiques.

Tot i que aquest sistema de comunicació és molt més complex i complementari, ja sigui per tractar trastorns específics com ara l’autisme, etc. amb instruments d’intervenció com la logopèdia educativa, recursos tecnològics etc. el CAP Nord s’ha proposat anar incorporar elements que ajudin en el possible a saltar aquelles barreres que els usuaris i usuàries puguin tenir i facilitar-los l’entesa. Aquests dies s’ha anat incorporant unes identificacions en uns suports de metacrilat que especifica la consulta (metge/infermera…….) i el nom del o de la professional.