8.8 C
Igualada
Divendres, 8 desembre 2023

Un article de

Ecoproductes al servei del sector de la construcció
E

Publicitat

Com ja us he parlat en anteriors ocasions, el nou model econòmic, anomenat d’Economia Circular, centrat en l’ús més sostenible dels recursos així com en la valorització dels subproductes, és una realitat. Es per això que avui m’agradaria centrar-me en un cas concret que toca de ple a la comarca de l’Anoia.

Es tracta del projecte internacional TAIMEE (Thermal and Acoustic Insulating material from finished leather waste), on hi van participar tant empreses catalanes com franceses. L’objectiu del projecte era trobar una solució sostenible als residus generats durant el procés de curtició de pells, sector industrial molt arrelat a la comarca de l’Anoia.

En aquest cas, es va plantejar una col·laboració entre diverses empreses (Plasfi, Zicla, Nobatek) cadascuna amb un rol ben definit i aportant valor en una fase del projecte. La coordinació global del projecte va ser a càrrec de LEITAT i es va poder comptar amb el suport i finançament de la UE a través del programa Eco-innovation, amb l’objectiu de donar suport a la innovació entre les Pimes i millorar la seva competitivitat.

El projecte es va centrar en la producció i la implantació al mercat d’un material innovador, a base de cuir, per proporcionar aïllament acústic i tèrmic per a la seva aplicació immediata en forma de panells pel sector de la construcció, aïllament acústic de carreteres, etc. El material resultant ha estat elaborat amb els residus generats a les indústries adoberes, concretament amb residus de pell acabada, actualment gestionats via abocador.
La gestió d’aquests residu té un cost significatiu i en els pròxims anys degut a canvis legislatius, augmentarà de forma substancial.

Les característiques físiques de la pell i la seva estructura fibrosa, combinat amb el procés físic de producció, permet fabricar panells d’aïllament amb una elevada durabilitat i una alta reciclabilitat al final del seu cicle de vida, en tant que s’utilitzen aglomerants d’origen natural.
El resultat final és un panell que actua com a pantalla acústica de carretera constituïda per cuir reciclat i aglomerant vegetal. En el projecte es va arribar a una fase de prototip, deixant la futura industrialització a mans de les empreses participants.

Els beneficis ambientals són clars: el producte parteix de la premissa que és un producte reciclat i reciclable al final de la seva vida útil amb un elevat component ecològic. S’aconsegueix evitar l’enviament dels residus de pell a abocador i d’altra banda la reducció d’emissions de CO2 en el sector de la construcció.

El desenvolupament de nous productes amb materials com la pell ens condueix a un ampli ventall d’aplicacions. El panell com aïllant acústic pot ser la primera d’una àmplia línia d’articles basats en el reciclatge d’una corrent de residus de la indústria de la pell. Altres aplicacions potencials poden ser substrat i aïllant de jardins verticals, panells exteriors decoratius, llosetes d’absorció d’impacte en parcs infantils o aïllants entre murs d’habitatges.

El desenvolupament de nous productes amb materials com la pell ens condueix a un ampli ventall d’aplicacions. El panell com aïllant acústic pot ser la primera d’una àmplia línia d’articles basats en el reciclatge d’una corrent de residus de la indústria de la pell. Altres aplicacions potencials poden ser substrat i aïllant de jardins verticals, panells exteriors decoratius, llosetes d’absorció d’impacte en parcs infantils o aïllants entre murs d’habitatges.

Joan Roig | @joanroigtarga

Responsable Cooperació Industrial LEITAT Anoia

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies