Disminueix el nombre de casaments catòlics a l’Anoia

75

El nombre de casaments a l’Anoia ha disminuït en els darrers anys, seguint la tònica general del país. El 2014, se’n van fer 429. És del darrer any del què se’n coneixen dades públiques.

casaments-catolics-anoia-veuanoia

La majoria de les parelles prefereixen els matrimonis civils, mentre que els casaments religiosos continuen en descens. Encara que les bodes entre homosexuals suposen un percentatge molt baix del total de la població, els casaments entre dones augmenten en un 20%, mentre que les d’homes disminueixen, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que ha consultat La Veu.

Cada vegada hi ha menys parelles que estan disposades a dir el “sí vull” davant dels ulls de Déu, i de fet, la major part dels matrimonis que es casen (i cada vegada són menys parelles) prefereixen fer-ho pel civil. A Catalunya, el 2014 es van casar més parelles que durant el 2013. Però l’increment és pràcticament imperceptible, ja que aquest augment ha estat només del 0,1%. On sí que es comencen a crear diferències és entre comarques.

L’àrea metropolitana de Barcelona és també la que més ha sofert aquesta reducció de casaments, amb 278 menys que el 2013. Pel que fa a la pujada de casaments, els gironins i les seves comarques són els que més convençuts estan de casar-se, ja que durant el 2014 hi va haver 247 parelles més que van contraure matrimoni respecte a l’any anterior.

De les dades es poden extreure diverses conclusions, com per exemple que la major part dels catalans prefereixen bodes civils, ja que el 83,9% opten estalviar-se passar per l’altar. Aquest percentatge tan elevat, suposa un increment de l’1,3%.

I és clar, un increment dels casaments civils en una societat on cada vegada hi ha menys bodes, suposa una disminució dels matrimonis religiosos, en aquest cas d’un 6% (menys bodes que el 2013). De fet, els casaments religiosos (catòlics i d’altres religions), només suposen el 16% del total de celebracions a Catalunya.

I aquestes són dades traslladables en algunes comarques, com l’Alta Ribagrça, on el 2014 no ha tingut ni un sol casament religiós, o el Berguedà o el Bages, on més del 90% dels casaments que s’hi celebren són civils.

Segons aquestes dades els matrimonis que més van augmentar en percentatge són els casaments entre dones, amb un increment del 20% respecte a l’any anterior. El 2013 van contraure matrimoni 308 parelles dones, mentre que el 2014 han estat un total de 369. Pel que fa als casaments entre homes s’ha invertit la situació, amb un petit descens des del 2013 (369 matrimonis) el 2014 (385).

dades-casaments-anoia-veuanoia
Malgrat que les parelles homosexuals mantenen el seu ritme de matrimoni, la major part dels casaments (de fet el 97,1%) que es duen a terme a Catalunya són entre parelles de diferents sexes. Això significa que de les 26.068 bodes que hi va haver durant el 2014 a la comunitat catalana, un total de 25.314 van ser d’heterosexuals, mentre que només 754 van ser-ho de parelles del mateix sexe.
Una altra dada a destacar és que a cada any que passa les persones es casen més grans. La mitjana d’edat masculina per casar-se s’ha situat en 34,3 anys, i la femenina en 32,3 anys, una pujada de 0,2 anys en ambos sexes en comparació amb l’any anterior. Segons la Federació d’Usuaris i Consumidors Independents (FUCI), l’any 2014 el cost mitjà d’una boda per a 100 invitats a l’Estat espanyol oscil·lava entre els 11.864 i els 21.205 euros, essent la mitjana de 16.534. Per comunitats, la més cara és Madrid (21.205 euros de mitjana), seguida de Catalunya (20.282) i Comunitat Valenciana (19.525), mentre que la més barata és Canàries (11.864). Quant a les comunions, el cost mitjà al 2014 es va situar en els 2.412 euros.

Jordi Puiggròs