Comença la implantació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a l’Anoia

67

CanceColon2.jpg

Aquest proper mes de novembre es posa en marxa el Programa de Detecció Precoç de Càncer de Còlon i Recte a la comarca de l’Anoia, en el marc del desplegament que progressivament s’està instaurant a tot Catalunya.
Situat en el marc del Pla de Salut de Catalunya de potenciar els aspectes preventius, està adreçat a homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys.
L’organització ha implicat la coordinació del consell de col·legis de farmacèutics de Catalunya, l’atenció primària i l’Hospital d’Igualada, tot plegat amb el suport del CatSalut.

El mètode de cribratge es fa a partir d’una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta. La participació és voluntària, amb una realització biennal. Des de l’Hospital d’Igualada s’invitarà, per carta, a la població diana invitant a participar en el programa i donant instruccions de com fer-ho. Es farà un segon enviament de cartes de recordatori a totes aquelles persones que no hagin contestat en dues setmanes.

Per dur a terme la implantació d’aquest programa ha estat molt important la implicació de les farmàcies com a centres de salut informadors i facilitadors dels kits. Les persones que hagin rebut la carta, s’hauran de dirigir a unes de les farmàcies que se’ls relaciona amb la pròpia carta doncs i consta un codi personal i se’ls facilitarà un kit per fer-se la prova a casa seva. També rebran informació de com dipositar la mostra de femta i les instruccions de com conservar-la fins que la portin de nou a la farmàcia.

Els resultats de les anàlisi, si són negatius, seran comunicats a les persones que s’han fet la prova en el termini màxim d’un mes, ja sigui per carta o per telèfon. Si són positius, les persones rebran una citació per a una visita a l’Oficina de Cribratge de l’Hospital d’Igualada, on se’ls informarà del resultat i del procés a seguir a partir d’aleshores.

Organització del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)

El PDPCCR és únic per a tot Catalunya però s’ofereix i es gestiona de manera descentralitzada.

El Programa s’organitza en:

– Oficines Territorials de Cribratge, que en el cas de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, a l’Anoia, el Consorci Sanitari de l’Anoia s’encarrega de la gestió, el seguiment i l’avaluació del cribratge: gestió de les invitacions, coordinació del lliurament, recollida i processament de les proves de cribratge, coordinació amb les unitats d’endoscòpia i seguiment de l’activitat i control de qualitat del procés de cribratge. Aquesta oficina es complementa amb la tasca de suport l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

-Unitats d’Endoscòpia de Cribratge, la Unitat de digestologia de l’Hospital d’Igualada; en aquesta unitat es realitzen les colonoscòpies i es fa la gestió clínica en cas de necessitar estudis addicionals.

-Les Farmàcies, que actuen com a agent de salut, donant informació, fent el lliurament del kit, la supervisió de la conservació i l’enviament de la mostra al laboratori.

-Laboratori d’anàlisis clíniques, on es processen i analitzen les mostres de femta.

-L’equip d’Atenció Primària i els professionals de l’atenció especialitzada extrahospitalària, a més dels farmacèutics, tenen un important paper en el programa en el vessant de la informació i consell sobre el programa i la detecció precoç i la participació en el circuit del programa.

– Oficina de cribratge de Catalunya, té per funcions definir i garantir l’aplicació dels criteris comuns d’organització, de qualitat, d’avaluació i coordinar les Oficines Territorials de Cribratge.

El càncer de còlon i recte

A Catalunya cada any es diagnostiquen 5.000 casos nous de càncer de còlon i recte. Actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb unes 2.000 defuncions a l’any. Així doncs, la supervivència als cinc anys se situa per sobre del 55%.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de 10 o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

Donat que aquest càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és molt important la participació en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoritzats.

L’objectiu principal del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte és reduir la incidència i la mortalitat del càncer de còlon i recte a través de la detecció i el tractament dels adenomes colorectals i del càncer de còlon i recte en fases inicials.