5 símptomes d’una empresa desorganitzada

93

En base a la nostra experiència com experts en organització empresarial i després d’haver realitzat nombrosos projectes d’optimització o millora organitzativa en diferentsCesc Alcaraz - La Veu de l'Anoia - VeuAnoia.cat empreses, veiem que hi ha una sèrie de símptomes que es repeteixen de forma habitual quan no existeix un sistema organitzatiu elaborat i ben mantingut:

1. Mal ambient de treball. Directament relacionat amb la manca de definició de rols i responsabilitats que acaba provocant conflictes entre el personal i desmotivació

2. Regnes de taifes. La falta d’organització provoca que se vagin generant petits califats que no s’alineen amb l’estratègia de la companyia i cada grup s’organitza com pot i sense relació amb l’organigrama oficial

3. Mala comunicació interna. Generalment hi ha mala comunicació Inter departamental i personal. Gran quantitat de correus interns sense una direcció clara

4. Gran número de full d’Excel. Tot sistema informàtic necessita un sistema organitzatiu ben definit. En el moment en que això no passa, proliferen els fulls d’Excel per poder satisfer el dia a dia del personal

5. Poca disciplina en el seguiment d’indicadors. En moltes organitzacions ens trobem amb KPI’s (Key Performance Indicators) i Dashboard, però és molt difícil trobar-ne alguna que es gestioni amb els mateixos. Si el sistema organitzatiu està ben definit, no hauria de ser necessari cap suport addicional per assegurar la consecució dels objectius.

 

Cesc Alcaraz