Lideratge i disciplina

32

Cesc Alcaraz
Economista Soci-Director FeedBackGround

Un dels elements més importants en qualsevol tipus i dimensió d’organització amb o sense ànim de lucre, és la personalitat del màxim responsable de la mateixa. En aquest sentit, el caràcter de l’emprenedor o Director General acaba traspassant a la resta de l’organització, ja sigui en sentit positiu o negatiu.

Per una empresa com la nostra que es dedica a proposar millores organitzatives i per tant, canvis en la forma de fer i gestionar de les persones involucrades, si el màxim responsable és una persona disciplinada, rigorosa i coherent, qualsevol canvi o transformació proposada obté un resultat molt més elevat que en aquelles on el Director canvia d’opinió amb freqüència. És una obvietat, però és així i acostumem a trobar més el segon cas que el primer.

Aquest fet el podem corroborar amb el que va ressaltar en Jim Collins en el llibre (Good to Great – Empreses que sobresurten) i on es pot resumir que les organitzacions que millor funcionen, entre altres característiques, tenen un màxim dirigent que és:

•Persona humil i amb gran voluntat professional
•Visió clara i atractiva. Estimula nivells superiors de productivitat
•Organitza la gent i recursos cap a la cerca efectiva i eficient dels objectius marcats entre tots
•Treballa eficaçment amb la resta del grup
•Fa contribucions positives a través del talent, experiència i habilitats envers els objectius comuns

Aquesta conclusió la va treure en Jim Collins després d’analitzar milers d’empreses on després de diferents filtres en van quedar 11 i, no serà casualitat, totes tenien un Director General amb aquestes característiques.
És cert que molts dels punts descrits anteriorment són bastant naturals i per tant, de difícil aprenentatge. En tot cas, sempre és bo que cadascú es faci una anàlisi del seu perfil i pugui fixar quins són aquells elements que poden complementar el caràcter i la forma de fer de cadascú. Sempre es pot millorar i en aquest llistat, hi ha una possible via de millora.

Ens posem en marxa?