La DIBA impulsa un projecte per a la consolidació d’urgència del castell de Jorba

71

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Jorba la documentació tècnica necessària per portar a terme la consolidació d’urgència del castell del poble. Aquest document segueix les directrius del Pla director de la recuperació del castell redactat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona i aprovat per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu del document és prescriure les diverses intervencions que, de forma urgent, cal dur a terme, per tal de consolidar les estructures més malmeses, o amb risc de col·lapse imminent, i garantir així el seu traspàs a les generacions futures. El cost del treball, realitzat per l’SPAL, ha estat de 4.000 euros.

El castell, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i amb la primera referència documental datada el 960, està constituït per un edifici de planta trapezoïdal amb una superfície de 2.447 m2, que es troba en mal estat de conservació i la major part de les estructures situades a l’interior estan molt arrasades. El seu origen correspon a la torre de vigilància, al voltant de la qual es va anar construint tot el recinte fortificat i les diverses dependències annexes.

El castell de Jorba s’alça, com un teló de fons de la vila, al puig de la Guàrdia, de 549 m d’altura, resseguint per la seva vessant oest pel la riera de Rubió. Des del castell s’ofereix una visió del territori de 360° i és un referent visual des de molts punts. La seva localització és estratègica respecte el riu Anoia i l’antic camí ral Barcelona-Lleida.

També, des del castell, s’albiraven altres castells i torres de guaita, amb les que intercanviava informació mitjançant senyals. Així va quedar bastida una àmplia xarxa defensiva al llarg del territori de l’Anoia.