El Consell Comarcal organitza una jornada de formació sobre la gestió d’expedients electrònics

20

Amb la voluntat de facilitar als municipis el coneixement dels aspectes més rellevants sobre la gestió d’expedients electrònics i les novetats que aporten les lleis 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el consell comarcal va organitzar una jornada de formativa.

A la sessió, que es va realitzar al Campus Motor Anoia, hi van participar una trentena de secretaris municipals, regidors i tècnics que van poder conèixer els principals canvis normatius a l’àmbit de les administracions públiques i a l’àmbit del procediment administratiu comú i en els procediments específics. Els assistents també van poder conèixer, de la mà de diferents empreses proveïdors del consorci AOC, les possibilitats de diferents gestors d’expedients que permetin millorar la gestió municipal i la seva relació amb el ciutadà.

La part final de la jornada es va dedicar a parlar tant presencialment com per videoconferència amb diferents ajuntaments que ja estan emprant aquestes eines per veure com van afrontar la seva implementació i les dificultats que se’ls van plantejar en aquest procés.