Veciana inaugura la restauració del Castell de Segur
V

24 d'octubre de 2022

Aquest es van inaugurar les obres de restauració i del centre de recepció de visitants del castell de Segur, a Veciana, realitzades per la Diputació de Barcelona. Les obres realitzades aquest darrer any al castell de Segur, a càrrec del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, han comportat l’adequació i restauració de les estructures del perímetre nord del castell per la seva obertura al públic, a partir d’una intervenció arqueològica que va consistir en excavar la zona perimetral nord del castell i part del fossat.

En total, la inversió realitzada en el conjunt del castell ha estat de 365.468,73 euros, dels que 299.990 euros han estat aportats per la Diputació de Barcelona, i la resta a càrrec de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana i l’Ajuntament de Veciana.

Amb aquesta actuació també s’ha recuperar el traçat de la muralla exterior del castell a la zona nord i nord-est, i s’ha documentat la sortida del túnel 2 que confirmant-se la hipòtesi que es tracta d’un desguàs i no una eixida secundària des de l’interior del castell.

Així mateix, s’han documentat totes les estructures recuperades mitjançant l’aixecament de plànols i la realització d’una fotogrametria que completa la que ja es  disposava de les intervencions anteriors. Amb aquests resultats, s’han consolidat i restaurat les estructures recuperades i recrescut els murs que necessitaven ser completats per seguretat i de les visites.

Finalment, s’ha fet un tancament de l’accés al castell per la banda oest mitjançant una tanca metàl·lica molt lleugera a base de marc de barra d’acer i malla arquitectònica d’acer inoxidable. També s’ha tancat l’accés al túnel 1 des de la capella de Sant Miquel mitjançant una porta de reixa metàl·lica i s’han instal·lat unes escales per accedir a la capella a base d’estructura de perfils laminats d’acer i paviment de lames de resines amb encenall de fusta. Així mateix, s’han col·locat uns separadors a base de muntants de barra d’acer i cordes per delimitar les diferents rutes i guiar els visitants per les zones accessibles del conjunt del castell.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?