Setmana de selectivitat a l’Anoia: Novetats, horaris i guies

4 de juny de 2024

Els estudiants anoiencs realitzen, entre dimarts 4 i dijous 6 de juny, les Proves d’Accés a la Universitat a la comarca. En el total de Catalunya, 42.535 estudiants s’han matriculat per a les Proves d’Accés a la Universitat d’aquest 2024. Del total de matriculats, 33.174 estudiants provenen de segon de batxillerat mentre que la resta són de cicles formatius de grau superior (4.490) i de matrícula lliure (4.871).

Com funcionen les PAU? Una estructura que es manté

Pel que fa a l’estructura i criteris generals d’avaluació, les PAU d’enguany mantindran la mateixa estructura i els criteris d’avaluació que en els anys anteriors: una fase general, obligatòria, que consta de 5 exàmens i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils d’estudiants i serveix per apujar nota. En la fase general, els alumnes s’examinen de quatre matèries comunes (Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, i Història o Història de la Filosofia) i una de modalitat a escollir entre les matèries comunes segons el batxillerat que hagin cursat els estudiants.

En la fase específica, que poden fer els alumnes de batxillerat i els de Cicles Formatius de Grau Superior, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat, triades d’entre un total de 23. Història de la dansa i de la música, i Literatura Dramàtica són les noves matèries incorporades en aquesta fase.

Horaris de les proves PAU 2024

Dimarts 4 de juny:

9.00 – 10.30h: Llengua Castellana i Literatura

12.00 – 13.30h: Llengua estrangera

15.00 – 16.30h: Física / Fonaments Artístics / Geografia / Geologia i Ciències Ambientals / Literatura Dramàtica

Dimecres 5 de juny:

9.00 – 10.30h: Història / Història de la Filosofia

12.00 – 13.30h: Anàlisi Musical / Ciències Generals / Llengua i Cultures Llatines / Matemàtiques

15.00 – 16.30h: Dibuix Tècnic / Història de l’Art / Història de la Música i de la Dansa / Literatura Castellana / Química

Dijous 6 de juny:

9.00 – 10.30h: Llengua Catalana i Literatura

12.00 – 13.30h: Arts Escèniques / Dibuix Artístic / Llengua i Cultures Gregues / Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

15.00 – 16.30h: Biologia / Disseny / Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci / Literatura Catalana / Tecnologia i Enginyeria

* Els examens per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu contemplen 30 minuts extra de temps de realització dels exàmens

Com es calcula la nota de la selectivitat?

Els alumnes que obtinguin un 5 de mitjana entre la nota de batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i tindran nota d’accés a la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat té un valor del 60% mentre que la fase general té un valor del 40%, sempre que l’alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general. Amb les dues millors qualificacions de la fase específica, un cop ponderades, es calcula la nota d’admissió que pot arribar fins als 14 punts.

Quan surten les notes de les PAU 2024?

Les qualificacions de les PAU 2024 es publicaran el dimecres 19 de juny. Entre el 19 i el 21 es podran efectuar les sol·licituds de revisió dels exàmens.

La nota de la selectivitat caduca?

La validesa de la qualificació obtinguda en la fase general de les proves PAU és indefinida. Pel que fa a les notes obtingudes en la fase específica caduquen als 2 anys.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus que els exiliats tornaran a Catalunya sense ser detinguts?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta