Renda 2018: Com sol·licitar i confirmar l’esborrany de l’IRPF 2017? (II)
R

10 de maig de 2018

La manera d’obtenir l’esborrany de la declaració de la renda presenta novetats aquest any. Fins al 2017, l’Agència Tributària l’enviava al domicili d’aquelles persones que ho sol·licitaven i complien els requisits. No obstant això, a causa del important descens del seu ús, el 2018 és el primer any en què no es remeten esborranys per correu ordinari.
T’expliquem al detall les alternatives que ofereix Hisenda per a aquesta gestió.

Primera opció: la ‘app’ d’Hisenda

Hi ha dues opcions perquè cada contribuent pugui consultar el seu esborrany. La primera és accedir-hi des de l’aplicació mòbil posada en marxa per Hisenda aquest any.
La ‘app’ de l’Agència Tributària, disponible tant en versió Android com iOS, permet al contribuent accedir als serveis d’Hisenda i rebre avisos personalitzats sobre les seves declaracions.

Segona opció: el programa Renda web

La segona consisteix a sol·licitar l’esborrany a través del programa Renda web, accessible des de la pàgina de l’Agència Tributària. Per a això cal un certificat electrònic o el DNI electrònic (DNIe), c @ veu PIN (sistema orientat a unificar i simplificar l’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics mitjançant un usuari i una contrasenya) o el nombre de referència del esborrany. Per obtenir aquest últim, cal comunicar el nombre d’identificació fiscal (NIF) i l’import de la casella 450 de la declaració de la renda del 2016.
Renda web també et permet consultar les teves dades en format de quadre de resultats.

Sol·licita l’esborrany encara que no hagis de presentar la declaració
És convenient sol·licitar l’esborrany encara que no tinguis obligació de presentar la renda. Amb ell sabràs si tens dret a obtenir una devolució, que pots demanar a partir del propi esborrany.

Evita una confirmació precipitada a la ‘app’

La nova app de l’Agència Tributària permet confirmar i presentar l’esborrany, però no modificar el document. I els Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) adverteixen que una confirmació precipitada, com la que propicia aquesta aplicació, podria desaprofitar algunes deduccions importants.

Els tècnics d’Hisenda i els assessors fiscals alerten que, donada la seva usabilitat, molts contribuents poden oblidar incloure informació fiscal rellevant i beneficiosa per a ells, ja que el seu disseny insta validar l’esborrany sense revisar-lo en profunditat.

Despeses deduïbles que no inclou l’aplicació

Si el contribuent fa servir la ‘app’ és possible que no inclogui algunes despeses deduïbles dels rendiments del treball, com les quotes sindicals i als col·legis professionals (sempre que la col·legiació sigui obligatòria per a treballar i amb un límit de 500 euros), per exemple; o les despeses que pugui originar la mobilitat geogràfica de l’empleat.
Així mateix, els tècnics avisen que validar l’esborrany des de la ‘app’ pot fer que el contribuent oblidi revisar la titularitat dels immobles, els guanys de patrimoni que hagués pogut aconseguir o la situació de la seva família (és a dir, que deixi d’incloure els naixements, defuncions i canvis de l’estat civil que, si s’escau, no apareguin reflectits en l’esborrany).

De la mateixa manera, Gestha pensa que l’ús de l’aplicació pot portar a no repassar les deduccions autonòmiques, que poden suposar importants estalvis depenent de la comunitat de residència a les despeses per estudis dels fills, per adopció o per lloguer d’habitatge.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?