Joan Miquel Carbonell i Beatriz Bayarres: “El càncer s’està convertint en una malaltia crònica”

225

Avui dissabte a 1/9 de 9 del vespre, a l’espai Igualadiníssim de l’Ajuntament es presenta el calendari solidari “Fortes i Valentes”, una iniciativa de la Beatriz Bayarres, l’encarregada de la botiga de l’Hospital i que forma part d’un projecte més ampli del Consorci Sanitari de l’Anoia que preveu millorar tot l’espai de l’Hospital de Dia Oncològic.

Aquest dissabte presenteu “Fortes i valentes”, una iniciativa solidària. De què es tracta?
Beatriz: es tracta d’un projecte que pretén millorar les instal·lacions de l’Hospital de Dia Oncològic perquè els pacients se sentin encara més bé; pensem que les infraestructures són una mica escasses per poder tenir una atenció molt més confortable. A través de coneixences personals i de les pacients que passen per la botiga, veig que són uns moments molts durs tant per al malalt com per a la família i els acompanyants. I vaig pensar que un calendari solidari seria una bona idea i vaig presentar la proposta a la Direcció de l’Hospital. Els va semblar bé i ho vam tirar endavant. Crec que les pacients que n’han format part han gaudit d’una bona experiència.

Com s’ha dut a terme? Amb qui s’ha comptat per tirar-lo endavant?
B: Ha estat un treball complicat i per això vaig voler obrir horitzons demanat suport a la gent, demanant voluntaris. Les fotografies del calendari són de pacients actuals i antigues pacients que van voler afegir-s’hi. Per fer les fotografies hem comptat amb la col·laboració del fotògraf Roger Velàzquez i per fer la coordinació i el disseny del calendari amb el Lluís Velàzquez.
Dr. Carbonell: Les fotografies es varen fer aquí a l’Hospital. I un cop fetes es va començar a treballar. El personal de la Unitat de mama, tant metges com infermeres, ha estat també importatíssim a l’hora de dur a terme aquest projecte.

Com podrà la gent adquirir-lo i així fer la seva aportació solidària?
B: El preu del calendari és de 6 euros i es podrà adquirir en qualsevol dels 50 punts de venda on es distribuirà, que seran associacions, quioscos, botigues, escoles i els diversos espais del Consorci Sanitari de l’Anoia. A part de comprar el calendari també es podran fer aportacions econòmiques que es destinaran al projecte.

Aquesta iniciativa del calendari solidari forma part d’un projecte més ampli sobre l’Hospital de Dia Oncològic. De què va aquest projecte?
Dr. Carbonell: Es tracta d’una remodelació de l’espai que bàsicament obeeix al fet d’haver d’atendre cada dia més persones. Actualment atenem unes 450 persones anuals que venen a ser unes 3.500 visites i tractaments. I vàrem copsar que tenim una certa limitació de l’espai que el personal intenta fer el més còmode possible per als pacients però hi ha dies que l’Hospital de dia està especialment ple. I també som conscients que el disseny és de fa uns anys i actualment les necessitats potser són unes altres. El projecte se centra en la remodelació dels espais i millorar la confortabilitat del pacient. També es millorarà el sistema informàtic que permetrà tenir molta més seguretat a l’hora de treballar. Però la part que importa més al pacient és la de la millora de la intimitat i el seu benestar. Ja fa cosa d’un any i mig es va començar a posar en marxa aquest projecte on hi estan participant els professionals de la casa i també els professionals externs del Servei Català de la Salut. A partir d’ara, un cop fet l’estudi inicial de la distribució dels espais, per a la decoració, pintura, il·luminació i altres necessitats es tindran en compte les aportacions dels pacients. La intenció és organitzar un grup focal que bàsicament estaria compost per professionals que hi treballen, pacients i associacions, perquè volem escoltar tots els punts de vista respecte les necessitats que hi ha. Aquesta és una petita part del projecte: hem d’humanitzar totes les àrees de l’Hospital, tal com ja s’ha fet a l’àrea de Pediatria.

D’on va sorgir la necessitat d’engegar un projecte com aquest?
Dr. Carbonell: Crec que tots (direcció, personal i pacients) hem copsat que aquesta era una àrea de l’Hospital que s’havia de millorar: comentaris dels pacients, suggeriments, demandes dels professionals, i des de Direcció s’ha prioritzat quines àrees de l’Hospital són les que necessiten més urgentment ser millorades. A l’Hospital de Dia Oncològic es donen dues sensibilitats: per una part s’hi va a fer un tractament hospitalari i per l’altra hi ha el component d’una malaltia que ningú vol tenir-la a prop. I és necessari adequar l’espai a les necessitats i benestar del pacient.

De quin pressupost es parla i com es té previst finançar-ho?
Totes les ajudes externes són sempre benvingudes i com que el Consorci està al servei dels 115.000 habitants de la comarca, qualsevol ajuda serà molt important. I la resta de la despesa serà finançada pel Servei Català de la Salut i el Consorci Sanitari de l’Anoia. També hi col·labora l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació de Barcelona.

El nombre de pacients oncològics augmenta amb el pas dels anys o es manté mitjanament estable?
Hi ha clarament un augment que obeeix a dues coses: per una part al fet que tots arribem a una edat més avançada i tenim més temps per desenvolupar una malaltia oncològica; i l’altra és que es detecten amb més facilitat casos molt inicials de càncer gràcies als molts cribratges que es duen a terme. Aquests dos fets, juntament amb el fet que actualment el càncer s’està convertint en una malaltia crònica -no en tots els casos- fa que hi hagi molts més tractaments. Arribarà un moment en què l’Hospital de Dia no abastarà i s’hauran de buscar noves alternatives.