Important descoberta d’una necròpolis medieval a Òdena

56

necròpolis ermita Sant Miquel1.jpg

Arrel de les obres d’urbanització del Passeig de Sant Miquel d’Òdena, s’ha localitzat la necròpolis medieval de l’ermita de Sant Miquel.
L’obertura d’una rasa per a la instal·lació d’un tub per a l’evacuació de les aigües pluvials ha facilitat la localització d’un bon nombre de tombes, en el subsòl del carrer on es realitzen les obres.
Actualment, mentre continuen les obres en el sector nord del carrer, s’està realitzant la intervenció arqueològica, patrocinada per l’Ajuntament d’Òdena, en les tombes afectades per la rasa.
Aquesta excavació, a càrrec de l’empresa especialitzada Cat Patrimoni i amb la direcció de l’arqueòloga Núria Cabañas, ha de permetre preservar i investigar les restes arqueològiques d’aquesta important necròpolis que podem situar entre els segles XI i XII.
Fins a dia d’avui, s’han localitzat uns 10 enterraments dels quals 5 ja han estat totalment excavats. Es tracta, de moment, de sepultures de fossa simple excavades en nivells geològics i amb cobertes de lloses de pedra que han permès una bona conservació de les restes inhumades que, un cop extretes i estudiades antropològicament, han de permetre obtenir més informació sobre edats, sexes, cronologia, malalties, nutrició,….