4.3 C
Igualada
Diumenge, 25 febrer 2024

Un article de

El procés participatiu del PDUAECO descarta Can Morera i Can Titó i aposta per l’aeròdrom i el Parc Tecnològic Jorba-Igualada
E

Publicitat

El procés participatiu sobre el futur Pla director urbanístic (PDU) de l’activitat econòmica de la Conca d’Òdena ha finalitzat amb 1.143 propostes recollides sobre el model econòmic que es vol per a la zona, les seves oportunitats d’inversió i quins es consideren els espais més idonis al territori per acollir l’activitat econòmica i industrial. Un total de 1.300 persones hi han participat, de les quals 231 han fet aportacions, tant ciutadans individuals com representants d’una vintena d’entitats empresarials, sindicals, veïnals o de defensa del territori. Tot el procés, que es va iniciar el juny de 2020, ha estat telemàtic, vehiculat a través del web participa.gencat.cat.

El Pla s’emmarca en l’estratègia que lidera la Secretaria de l’Agenda Urbana i Territori del Departament de TES per desenvolupar sòls aptes per acollir activitats que es considerin importants pel desenvolupament econòmic de Catalunya. Més concretament, el Departament de Territori i Sostenibilitat formula el PDU consensuadament amb els set municipis que formen part de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí) per facilitar la implantació de noves activitats empresarials a la zona, promovent noves inversions, generant nous llocs de treball i donant suport a la consolidació del teixit empresarial existent.

El debat es va estructurar al voltant de tres eixos temàtics concrets: el model econòmic i social de la Conca d’Òdena, els valors ambientals, paisatgístics, patrimonials i culturals i possibles emplaçaments per a la implantació de nova activitat econòmica.

Les aportacions rebudes s’han analitzat no només quantitativament sinó qualitativament, amb la voluntat d’obtenir una visió més completa de la qüestió. Els resultats no s’interpreten com una posició conclusiva i consensuada del territori sinó com una guia per a començar a redactar el PDU.

Així, serviran al Departament de TES, en col·laboració amb els ajuntaments, per redactar un primer document, que haurà d’aprovar inicialment la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya Central, previsiblement, a principis de 2022. Aquest document aprovat inicialment contindrà la relació de les propostes recollides durant el procés participatiu que s’hagin inclòs, les que s’hagin descartat i els motius en cada cas.

Un cop aprovat inicialment, el PDU se sotmetrà a informació pública per a la ciutadania i audiència dels ajuntaments, període en el qual també es farà retorn de l’impacte que el procés de participació ha tingut en la definició d’aquest nou document a les persones i entitats que han participat. Després d’estudiar les al·legacions que es rebin, la Comissió de la Catalunya Central l’aprovarà provisionalment i, tot seguit, la Comissió de Territori de Catalunya en farà l’aprovació definitiva.

Principals conclusions del procés
El procés participatiu ha mostrat la diversitat d’opinions existents sobre la necessitat de nou sòl industrial a la Conca d’Òdena, representant el perfil d’agents que han participat majoritàriament en el procés. Les conclusions s’han agrupat en dos grans blocs.

Pel què fa a l’estratègia econòmica. Les empreses que es voldrien atreure a la Conca d’Òdena són la indústria 4.0, l’agroforestal o agroalimentària, empreses de l’entorn TIC, activitats impulsades per energies renovables i activitats aeronàutiques (drons i similars).

Els criteris per a la implantació de noves empreses serien un alt rati de persones ocupades per hectàrea, que apostin per les energies renovables i que fomentin l’ocupació local i de qualitat. També es volen activitats amb impacte tractor de pimes, empreses amb RSC (Responsabilitat Social Corporativa) i en línia amb els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

Més enllà de l’atracció de noves empreses, els participants en el procés participatiu aposten per donar suport a les activitats existents potenciant el sector agrari, generar un efecte tractor a partir de grans empreses i impulsar ajuts i promoció de les actuals activitats.

Per altra banda, hi ha el planejament. Tot i que s’han recollit dues grans conclusions oposades (els contraris a més sòl industrial i els partidaris de grans parcel·les), es detecten, com a punts en comú, que els participants aposten per l’entorn de l’Aeròdrom d’Igualada-Òdena, en primer lloc, i pel Parc Tecnològic Jorba-Igualada. En canvi, descarten els àmbits de Vilanova del Camí Sud (Can Titó) i de la Plataforma Ferroviària Nord (Can Morera).

També s’insisteix en la implantació segons la demanda real (la qual cosa comporta un desenvolupament per fases), en ubicar els polígons en continuïtat amb el sòl urbà i a prop de xarxes de comunicació i amb baix impacte paisatgístic.

Procés íntegrament telemàtic
Atesa la situació de pandèmia provocada per la COVID-19, tot el procés participatiu ha estat telemàtic. Es van dur a terme quatre seminaris web de caràcter informatiu amb experts, i dos tallers-debats telemàtics amb la ciutadania i entitats interessades.

A més, durant tot el procés s’ha mantingut obert el canal de participació en línia, perquè els ciutadans poguessin fer aportacions i també consultar tots els documents informatius i els resums de les sessions. Tota aquesta informació és de consulta pública.

Compromisos de les administracions
La Generalitat, la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i els set ajuntaments que la integren valoren positivament el procés de participació i consideren que s’han assolit els objectius plantejats.

Les administracions es comprometen a que els resultats del procés de participació es valorin en profunditat i es tinguin en compte durant la redacció del PDU. També es comprometen a fer un retorn de l’impacte d’aquest procés de participació, explicant les aportacions que s’hagin inclòs i les que s’hagin desestimat, justificant-ne els motius. Aquestes explicacions es recolliran en un informe que es podrà consultar públicament al web participa.gencat.cat.

El PDU tindrà per objectiu dinamitzar econòmicament la Conca d’Òdena mitjançant la classificació de nou sòl d’activitat econòmica destinat, preferentment, a l’obtenció de parcel·les de gran superfície en els àmbits del Parc Tecnològic i Empresarial d’Igualada-Jorba i entorn de l’Aeròdrom d’Igualada – Òdena. La seva implantació, però, s’impulsarà per fases.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies