Més de 300 usuaris del CAP Igualada Nord ja utilitzen l’eina digital eConsulta

76

capnordEl portal La Meva Salut és un espai digital personal, de consulta i de relació, que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i d’altres serveis en línia per fer tràmits, consultes i tenir cura de la seva salut.

Inclou la informació que s’ha generat per l’atenció sanitària prestada en algun dels centres assistencials públics, com ara el pla de medicació vigent de la recepta electrònica, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. Aquesta informació els pacients la poden visualitzar i consultar a través de la plataforma Cat@Salut La Meva Salut.

A través d’aquest portal, els usuaris es poden donar d’alta del servei eConsulta, un servei integrat a aquesta plataforma online i que permet realitzar consultes virtuals entre els pacients i els seus metges i infermeres d’Atenció Primària des d’un ordinador o un smartphone amb connexió a internet.

Aquest servei és una eina molt útil pel seu potencial alhora de descongestionar les consultes físiques a l’Atenció primària. Les consultes més freqüents que es donen són els dubtes sobre resultats d’analítiques o de proves mèdiques, la renovació de recepta electrònica, , consells o dubtes de medicació, i seguiments de salut.

Per poder utilitzar aquest servei, cal donar-se d’alta prèviament a La Meva Salut sol·licitant l’accés al seu CAP de referència. El seu metge o metgessa de família activarà la eConsulta.

El CAP Igualada Nord està donant ja aquest servei a més de 300 usuaris.