Carles Parellada visita l’Escola Ateneu

5

L’Escola de l’Ateneu els darrers anys, hem iniciat un procés de reflexió interna que ens ajuda a avançar en el procés de renovació cap a un model d’Escola per al segle XXI.

És evident que cal superar el model d’ensenyament transmissor i possibilitar que els infants puguin gaudir a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit, que els permetin esdevenir persones autònomes amb una vida plena.

thumbnail_IMG_5848Per aquesta raó, al claustre de d’Escola hem iniciat un procés de treball conjunt visitant escoles singulars, reflexionant sobre la pròpia pràctica, informant-nos sobre els nous avenços que ha fet la neurociència que ens expliquen com aprenen els infants i formant-nos en noves maneres organitzatives com és el treball en grups cooperatius . Aquesta tasca, a llarg termini ha de culminar en la creació d’una nova escola pensada perquè els infants, ciutadants del segle XXI, desenvolupin les competències que li seran necessàries pel futur, potenciïn els seus talents i, així, contribuir a fer una societat millor.

Aquesta setmana hem treballat conjuntament amb en Carles Parellada. Ell és mestre i membre de la Unitat de Formació del Professorat de l’ICE de l’UAB, i coordinador de la Diplomatura en Pedagogia Sistèmica de l’Institut Gestalt. Ha realitzar molts cursos de formació per al professorat i participa en programes de divulgació educativa com L’ofici d’Educar.

thumbnail_IMG_5849Amb ell hem pogut compartir les nostres nostres inquietuds i ens ha ajudat a encetar aquest nou repte que emociona a tot el claustre.

També, fa un dies, ens va visitar la Carme Cols i en Pitus Fernández que són referents en el món educatiu i en el qual han treballat més de trenta anys. Conjuntament, estem treballant per una millor aprofitament i ús del pati de l’escola. som mestres i treballem en l’educació des de fa més de trenta anys. Conjuntament, estem treballant per una millor aprofitament i ús del pati de l’escola.

Tot plegat, són les primeres passes per una nova escola, una nova Escola Ateneu plena d’il·lusió i emoció.