L’editorial: Tolerància a la diversitat

17

Aquesta setmana hem conegut, a través de les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, que la taxa de natalitat a l’Anoia continua esdevenint dins de la mitjana catalana, malgrat que l’edat d’incorporació a la maternitat continua essent la més alta de la Unió Europea. Molts factors tenen a veure amb aquesta darrera dada, especialment la situació econòmica producte de la crisi, però aquest extrem sembla que no és suficient en països que es troben en pitjors condicions que el nostre. És llavors quan s’hi incorporen qüestions culturals i de costums socials, també importants.

Es consolida la incorporació a la demografia comarcal d’una part important de nous anoiencs producte de la immigració estrangera dels darrers anys. Avui, gairebé un de cada tres igualadins és ja fill de mare estrangera, la major part procedents del Magreb, especialment el Marroc. A la comarca, el percentatge és menor.

Tot i això, és evident que, amb el pas dels anys, tots aquests avui infants, catalans, s’incorporaran a la societat madura amb tots els drets i deures, com qualsevol ciutadà. Estem davant, si és que ja no hi som immersos, en un canvi social definitiu i imparable, just quan a Europa, i també a Catalunya i Espanya, trobem reaccions intolerants i denunciables cap als nouvinguts amb un creixement preocupant de l’extrema dreta.

Aquestes actituds intolerants es troben entre les més greus amenaces contra la dignitat i llibertat humanes i les societats no podem tolerar el racisme sense posar en perill la pau i la justícia. Cal seguir insistint en no permetre que la diversitat de races i cultures es converteixi en un factor limitador i a entendre-la, en canvi, com una possibilitat d’enriquiment mutu. Tots els ciutadans, nascuts lliures i iguals en dignitat i drets, estan dotats de la possibilitat de contribuir constructivament al desenvolupament i al benestar de les seves societats. També la nostra. No ho oblidem mai.