8.9 C
Igualada
Dijous, 22 febrer 2024

Un article de

Igualada congela els tipus impositius dels principals impostos per l’exercici 2013
I

Publicitat
ple_municipal.jpg

L’Ajuntament d’Igualada ha aprovat, en el marc del ple ordinari d’aquest dimarts, les ordenances fiscals per a l’any 2013, marcades per un increment del 2,6% en les taxes corresponent a l’IPC del mes de juliol, i per una congelació dels impostos que tenen una incidència més directa en els ciutadans i les empreses. Hi ha votat a favor CiU i ERC-RCat i en contra PSC, PP i PxC. L’any vinent, doncs, no s’incrementaran els tipus impositius en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i l’Impost sobre l’Increment del Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU). En el cas de l’IBI, s’actualitzarà la base cadastral, que es va revisar i establir l’any 2010, i que el 2013 suposarà un increment d’un 4,8% de mitjana a la ciutat. El tinent d’alcalde d’Hisenda i Interior, Jordi Segura, destaca que “amb l’establiment de les noves taxes i impostos s’està complint de manera estricta el pla d’ajust econòmic aprovat per l’Ajuntament que es va haver de presentar al Ministeri d’Economia, fruit de la delicada situació econòmic financera que arrossega aquesta institució”. Segura apunta, a més, que “són unes ordenances responsables amb les exigències del moment però alhora molt conseqüents i sensibles amb les dificultats que travessen moltes famílies i moltes empreses a la nostra ciutat”. Bonificacions socials i de dinamització econòmica Les ordenances aprovades contemplen també algunes mesures enfocades a dinamització l’activitat econòmica i comercial de la ciutat. Es bonificaran en un 95% les taxes lligades a l’obertura o reforma d’establiments amb una superfície de venda de menys de 75 m2 i també en un 95% l’import de la llicència d’obres menors associades igualment a aquesta obertura o reforma de locals. En el vessant social i lligada al Pacte Social per Igualada, presentat recentment i que contempla catorze mesures de suport a les famílies més necessitades de la ciutat, s’aplicarà una bonificació del 95% en l’ICIO per obres menors en totes aquelles actuacions de reforma i rehabilitació que afectin immobles anteriors a 1.930. La resta d’edificis, construïts a partir d’aquesta data, podran gaudir d’un 50% de bonificació. Aquesta mesura vol ajudar a evitar habitatges insalubres, condicionant cuines i banys i, alhora, estimular l’activitat de petites empreses i professionals de la construcció, que es beneficiarien de la contractació en aquestes reformes. Concessions anuals de parades al Mercat de la Masuca Una de les gran novetats de les noves taxes és que, des de l’any 2013, les parades del Mercat Municipal de la Masuca es podran arrendar amb contractes de concessió de caràcter anual. Fina ara, l’única opció era adquirir aquesta concessió íntegrament fins a l’any 2023, però a partir de l’any vinent es podran signar any a any. Comprar la concessió sencera per als propers onze anys, però, seguirà resultant més econòmic en conjunt que acollir-se a aquesta nova mesura i renovar-la cada any. La intenció d’aquesta nova possibilitat, doncs, és estimular l’obertura de negocis sense que la inversió inicial suposi un obstacle. Regulació de pancartes i banderoles a la via pública Obeint la voluntat de regular l’ocupació de l’espai públic, els interessats a penjar elements publicitaris o promocionals a partir de 2013 hauran d’abonar una taxa diària per cada banderola o pancarta. Quedaran exemptes aquelles entitats o institucions que no tinguin interès comercial en la seva promoció, és a dir, organismes i ens públics, entitats que tinguin convenis amb l’Ajuntament, entitats o associacions sense ànim de lucre que acreditin que la seva acció no persegueix cap benefici econòmic i partits polítics en campanya electoral.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies