Capellades aprova el cartipàs municipal
C

10 de juliol de 2019

El primer dimecres de juliol es va celebrar el Ple que aprovava el cartipàs municipal de Capellades, establint quines àrees tindrà cada regidor i quin serà el representant de cada comissió. Així, després d’aprovar l’acta anterior es va nomenar 3 tinents d’alcalde. El primer serà el regidor Àngel Soteras, el segon Susana Moreno i el tercer Jaume Solé. Les Juntes de govern es va establir que es fessin els dimecres, a les 7 de la tarda.

Segons aquest cartipàs Salvador Vives portarà Alcaldia, Serveis Tècnics, Espais públics i Sostenibilitat; Àngel Soteras serà regidor de Cultura, Promoció Econòmica i Turisme; la regidora Susana Moreno s’encarregarà d’Educació i Festes; el regidor Jaume Solé Comunicació, Governació i Hisenda; la regidora Esther Ramos Acció Social, Sanitat i Salut; la regidora Anna Xaus Esports i Recursos Humans; el regidor Miquel Sabaté Joventut, Transparència i Participació Ciutadana i la regidora Adela Morera Habitatge i Equitat.

El Ple va continuar aprovant que els portaveus de cada grup municipal. D’ERC serà Àngel Soteras, de Vila de Capellades-CUP Susana Moreno, de Junts per Capellades Marcel·lí Martorell, del PSC Aaron Alcázar i de Ciutadans Valentín Guerra.

A continuació es va aprovar que les sessions ordinàries es celebrin cada darrer dimecres de mes, a les 8 del vespre, i els representants de cadascun dels partits en les diverses comissions informatives. A l’hora de crear la Comissió de Comptes es va aprovar també per unanimitat que en formi part un regidor de cada grup municipal.

Finalment en el darrer punt es van escollir els representants de l’Ajuntament als 16 organismes col·legiats de la corporació que són competència del Ple, com ara als Consells Escolars de l’Escola Marquès de la Pobla o de l’Institut Molí de la Vila; a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), a la Societat La Lliga o a l’organisme autònom Llar d’Infants. En aquest punt, el portaveu d’ERC Àngel Soteras va destacar la voluntat d’obertura de l’equip de govern ja que la proposta, tot i no haver-hi cap obligació en aquest sentit, incloïa membres de l’oposició en tots aquells organismes on l’Ajuntament hi tenia més d’un representant. El punt es va aprovar amb l’únic vot en contra de Ciutadans.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Creus necessari un canvi en el govern de la Generalitat?