El projecte em domina a mi, o el domino jo?

40

Cesc Alcaraz
Economista Soci-director FeedbackGround

 

La renovació tecnològica, de mercat i el canvi cultural constant de la societat actual ens porta a haver de pensar en nous productes o solucions de forma recurrent per tal que els competidors no ens facin fora del mercat. Aquest fet comporta que el nombre de projectes d’industrialització, disseny o nous productes augmenta i per tant, la necessitat de fer una molt bona gestió dels mateixos.

Una bona gestió dels projectes (sigui el que sigui i del sector que sigui) demana una molt bona planificació i en aquest capítol, els catalans no som especialment bons. Segurament hi ha un tema cultural darrera d’aquest fet, car és ben cert que ens agrada posar-nos “a treballar” abans de pensar i aquest fet acostuma a comportar la sensació d’apagar focs de forma diària, amb el seu corresponent nivell d’estrès i angoixa. Segurament no cal ser tant estrictes com en altres cultures, però una bona combinació de la nostra activitat amb una mínima planificació, ens faria molt més productius.

Hi ha diverses metodologies en el món, però us en recomanem una que coneixem prou bé i que és de fàcil aplicació:
PMI www.pmi.org

La metodologia esmenta que el temps del Cap de Projecte, entès com a responsable de la consecució dels resultats esperats del projecte, s’ha de centrar en la planificació (més del 80% del temps) i menys en l’execució.

Aquesta metodologia gestiona els projectes segons àrees de coneixement (fins a 10) i on les principals són:

1. Gestió dels interessats (Stakeholders). Tenir controlades les persones a les que afectarà el projecte, en positiu o negatiu

2. Gestió de la comunicació. Molt relacionat amb el punt anterior. Cal comunicar en el moment oportú, de la forma adequada i a qui faci falta per assegurar l’èxit del projecte

3. Gestió del pressupost. Tot projecte ha de tenir un pressupost econòmic i és responsabilitat del cap de projecte tenir-ne cura

4. Gestió del temps. Important de cara a treure nous productes al mercat. Endarrerir-nos 6 mesos pot ser crucial per a la supervivència de la nostra empresa

5. Gestió de la qualitat. Els projectes s’han de fer en temps i cost, però complint amb els requisits de qualitat que els interessats demanen

6. Gestió dels riscos. Una bona planificació dels riscos inherents al projecte ens assegurarà que podrem respondre de forma adequada a determinats temes

Algú te dubtes que seguint la metodologia aconseguiríem un millor control del projecte i per tant, el domini el tindríem nosaltres?

Ens posem en marxa?