Comencen les obres per transformar en un passeig la carretera de Manresa de Calaf

92

Ahir dilluns van començar finalment els treballs per redissenyar l’actual carretera de Manresa en el seu pas per Calaf i reduir l’espai dels vehicles en favor dels vianants, després d’una demora de cinc mesos.

Les obres consistiran en un conjunt d’intervencions a la via pública per estrènyer l’amplada actual de la calçada, amb el fi de disminuir la velocitat dels vehicles i aconseguir més espai.
A més de millorar les amplades de pas dels vianants, els treballs també busquen donar continuïtat i millorar l’accessibilitat dels itineraris de vianants tant en sentit longitudinal com transversal.

En conjunt, la sèrie d’actuacions per a la millora de la via i de l’entorn urbà proper que es plantegen són la construcció d’una vorera continua en el marge dret amb amplades de pas lliures superiors a 1,80 m que en certs punts permet la creació de zones de descans i estada, la implantació de nou passos de vianants accessibles a la cruïlla amb el carrer de la Carretera Llarga i la millora del sanejament de l’àmbit amb l’arranjament de part del col·lector actual i la redistribució dels elements de recollida de les aigües pluvials.
A més, també es farà la renovació de l’enllumenat públic adaptant-lo a la nova secció de la carretera, es millorarà la xarxa d’aigua potable actual i la implantació de nous hidrants contra incendi i es plantarà arbrat per a buscar la imatge d’un passeig que es pugui perllongar al llarg de tota la travessera.

Les obres tindran una durada de set mesos i el seu cost ascendirà a 563.289,485 € dels quals, 389.807,50 €, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la Diputació i 173.490,98 € corresponen a l’aportació econòmica de l’Ajuntament de Calaf després de la seva adjudicació.

Com a conseqüència de les obres, hi haurà espais restringits a l’accés dels vianants, que s’indiquen en el següent mapa.