11.3 C
Igualada
Divendres, 23 febrer 2024

Un article de

Carlos Jiménez Fueyo
Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada

Què és el testament digital?
Q

Publicitat

També s’utilitza l’expressió ‘voluntats digitals’ com a disposicions establertes per una persona perquè, després de la seva mort, l’hereu o la persona designada per executar-les, actuï davant dels prestadors de serveis digitals amb qui el causant tingui comptes actius.

Hi ha regulació a Catalunya?
Sí, l’article 411-10 del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les voluntats digitals en cas de mort: obliga al fet que es faci mitjançant testament, codicil o memòries testamentàries.

Què puc preveure a les voluntats digitals?
El causant pot disposar el contingut concret de l’encàrrec que ha d’executar, incloent que la persona designada:

a) Comuniqui als prestadors de serveis digitals la seva defunció.

b) Sol·liciti que es cancel·lin els seus comptes actius.

c) Sol·licitar als prestadors de serveis digitals que s’activin les polítiques establertes per als casos de defunció dels titulars de comptes actius i que li lliurin una còpia dels arxius digitals.

Es necessiten posar totes les dades del testador, com ara noms d’usuaris, contrasenyes, etc..? No sol fer-se per diferents motius, però pot fer més laboriós el compliment de les instruccions.

I si no fem testament o no diem res sobre aquesta matèria?
L’hereu o el marmessor universal poden executar les mateixes actuacions citades anteriorment (comunicació defunció, sol·licitud de cancel·lació, etc.) però la persona a qui correspon executar-les no pot tenir accés als continguts dels seus comptes i arxius digitals, llevat que tingui autorització judicial.

Problemes per ser companyies estrangeres.
Encara que hi ha normativa catalana i estatal sobre la matèria, el problema és que Instagram, Twitter, Facebook, etc., són empreses estrangeres, motiu pel qual poden sorgir problemes, perquè no existeixen tractats o normes de caràcter internacional sobre aquesta matèria.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies