La Pobla de Claramunt rep l’estudi de camins escolars

40

Visita diputat Marc Castells-Ajuntament de la Pobla de Claramunt_10.jpg

El diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, ha entregat a l’alcalde de la Pobla de Claramunt, Santiago Broch, l’estudi de camins escolars del municipi.

Aquest projecte és una iniciativa que té per objecte promoure i facilitar que els nens i nenes vagin a l’escola a peu/bicicleta i de manera autònoma, és a dir, sense l’acompanyament dels adults en aquest desplaçament. No obstant, l’estudi no té com a finalitat l’eliminació del trànsit de vehicles que circulen pels carrers propers a l’escola o la prohibició del seu pas a determinades hores.

La iniciativa del camí escolar s’ha de dur a terme a partir de la situació real, però amb el convenciment per part de tots els usuaris dels carrers, tant conductors com vianants, que és necessari un ús del carrer just, respectuós amb els drets de totes les persones i exempt de perills.

És per això que els objectius a assolir són el fet de garantir l’autonomia infantil en els desplaçaments fins al centre educatiu, promoure un canvi modal, fomentant els modes més sostenibles, i garantir la seguretat viària en els itineraris de connexió fins al centre educatiu.

D’altra banda, les principals propostes de l’estudi són les ampliacions de voreres, la senyalització del camí escolar, les interseccions elevades per reduir la velocitat, el canvi a sentit únic d’algun carrer i la reordenació de la secció de l’avinguda Gumersind Bisbal.

També s’aposta per a la creació d’un tren escolar d’accés als centres, d’una plataforma web per a la gestió de vehicles compartits o d’un blog del camí escolar, al mateix temps que s’impulsaran activitats formatives vinculades a l’anàlisi de la mobilitat i de l’espai públic.