4.4 C
Igualada
Dijous, 7 desembre 2023

Un article de

Carlos Jiménez Fueyo
Carlos Jiménez Fueyo
Notari d’Igualada

I si no pago la hipoteca, què em poden reclamar?
I

Publicitat

Aquesta pregunta me la feia el meu amic Roc fa uns dies, després de portar una temporada amb problemes econòmics.

El primer que s’ha de fer quan un no pot pagar el préstec hipotecari (la hipoteca és la garantia si no paguem, el que es deixa de pagar és el préstec…) és anar al banc i explicar el problema que es té. Les entitats financeres no volen tenir més pisos, i prefereixen refinançar quan existeixen problemes. El banc pot ampliar el termini del préstec per reduir la quota mensual, o bé donar un període de manca de capital de dos anys per exemple, perquè només es paguin interessos durant aquest temps, o ampliar el capital amb el deute de targetes de crèdit o bé d’altres préstecs i així poder pagar més fàcil la quota mensual.

I si encara així no paguem? Per començar:

1) Reclamació de quotes impagades: la majoria dels bancs tenen aquesta comissió, sol ser entre 30 i 50 euros per no pagar el dia que toca la hipoteca, i després que el banc reclami durant uns dies per diversos mitjans (telèfon, email, sms), podrà reclamar aquesta comissió per cada mensualitat impagada.

2) Interessos de demora: sobre la quota impagada (no sobre el total del préstec) el banc podrà reclamar un interès superior, que serà l’interès pactat més 3 punts. Per exemple, si tenim un tipus d’interès del 4,15% anual, l’interès de demora que s’aplicarà sobre la quota impagada serà el 7,15% anual, fins que es realitzi el pagament , moment en què es tornarà a aplicar sobre tot el préstec el 4,15%.

I si segueix sense pagar?

3) Venciment anticipat: en aquests casos el banc pot donar per resolt el contracte i ens podrà reclamar el total degut en aquest moment, iniciant la corresponent execució (ja sigui hipotecària o ordinària). La Llei diferència:

a) Que es produeixi la mora durant la primera meitat de vida del contracte. En aquest cas, la quantia de les quotes vençudes i no satisfetes han d’equivaler al 3% del capital concedit. Es compleix aquest requisit quan les quotes vençudes i no satisfetes equivalen a l’impagament de 12 terminis mensuals.

b) Que es produeixi la mora durant la segona meitat de vida del contracte. En tal cas, l’impagament haurà de ser almenys el 7% del capital concedit. S’entén complert aquest requisit quan les quotes vençudes i no pagades equivalen a l’impagament de 15 terminis mensuals.

Compartir
Publicitat
Més notícies:

L’enquesta

el + llegit

Més notícies