En què consisteix la doble garantia hipotecària?
E

12 d'octubre de 2022

La garantia hipotecària és el dret sobre un immoble que una persona li cedeix a una entitat bancària perquè en cas de no respondre davant el pagament de les quotes de la hipoteca, aquesta pugui recuperar els diners prestats.

La majoria de bancs concedeixen actualment com a màxim un 80% de finançament sobre el valor d’un habitatge, de manera que el comprador ha d’aportar la resta al comptat a través dels seus estalvis personals.

No obstant això, la realitat és que la majoria de persones no disposen del 20% restant, per la qual cosa per a poder optar al finançament del 100% es veuen obligades a recórrer a una hipoteca amb doble garantia hipotecària, en la qual a més de respondre amb la finca que es compra, s’ha d’aportar-se un segon immoble, el qual pot ser de propietat o bé d’un tercer.

A vegades fins i tot, pot ser necessari aportar a més de tot l’anterior, un aval.

Existeixen uns requisits que ha de complir l’immoble que s’aporta com a segona garantia:
– Que el seu valor sigui superior a 100.000 euros.
– Que estigui lliure de càrregues.

El gran avantatge que suposa signar una hipoteca de doble garantia és que permet comprar tot i no disposar d’estalvis. Mentre, el principal desavantatge radica en el fet que el propietari de la segona finca pot arribar a perdre un percentatge del seu patrimoni. Això sí, cal tenir en compte que de manera general, una vegada amortitzat el 20% de la hipoteca la segona garantia quedaria alliberada.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Llegeixes els llibres que et regalen per Sant Jordi?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta