1902 – S’inaugura la nova església dels Pares Caputxins i desapareix el “ball de la Patera” a Igualada

23

Jordi Puiggròs / Albert Vendrell

L’any 1902 es van produir dos fets força significatius a Igualada. Concretament, a l’entorn de Sant Joan, els dies 23 i 24 de juny, es va beneir i inaugurar l’església dels Pares Caputxins, que existeix encara avui. Aquests ordre eclesiàstica s’havia restablert a la ciutat l’any 1881. Es va establir com a Guardià del nou convent el Pare Àngel d’Igualada (Josep Maria Riba i Ferrer), que alhora va ser el gran promotor de les obres del nou temple.

Esglèsia dels Caputxins en l’actualitat, i comunitat dels frares a principis del segle XX.

El darrer ball de la Patera
Un altre fet important de 1902 va ser que, per darrera vegada, va sortir “La Patera” per la Festa Major. Es tractava de la més típica de les danses igualadines, reminiscència dels “autos sacramentals” que antigament prenien part en la festivitat del Corpus. Existeixen referències de “La Patera”, quan llavors es feia dir “La Turquía”, de l’any 1489.

Retrat d’Antoni Franch Estalella

El 29 de setembre, es va col·locar a la “Galeria de Catalans Il·lustres” de l’Ajuntament de Barcelona, el retrat, pintat per Juan Brull, d’Antoni Franch Estalella, tinent coronel dels Cossos Francs, considerat un heroi igualadí a la Guerra de la Independència contra França i les tropes de Napoleó. Apareix a les cròniques que van acudir a aquest acte a Barcelona l’alcalde d’Igualada, Emili Orpí, i el regidor Baldomir Camps.

Les primeres bicicletes
També cal fer referència a un altre il·lustre igualadí, Domènec Viñals i Amat, que va introduir les bicicletes a Igualada, obrint una botiga al carrer del Born. Anys més tard, el 1912, fins i tot va obrir un petit museu -el “Museu Viñals”- en el qual va reunir una col·lecció d’antiguitats, que es va mantenir obert fins el 1951.

A Catalunya, el 1902 va començar a Barcelona a construir-se l’Hospital de Sant Pau, va morir Mn. Jacint Verdaguer, i a Espanya va començar a regnar Alfons XIII. També es va fundar el Real Madrid, i Cuba es va independitzar dels Estats Units.

Anunci publicitari de l’època a “La Semana de Igualada”.