Contacta amb Veuanoia.cat

La Veu de l’Anoia

C/ Retir 40, 08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 8042451  Fax. 93 8054171

Direcció

Pia Prat Jorba
Directora general
direccio@veuanoia.cat

Redacció

Jordi Puiggros Ascón
Director de redacció
redaccio@veuanoia.cat

Publicitat

93 804 24 51
629 876 593
696 233 803

publicitat@veuanoia.cat

Distribució

Fina Plaza Garrote
Administració i distribució
administracio@veuanoia.cat

Associats a:

Regulat per: