S’aprova destinar 4,4 milions d’euros a millorar la planta de compostatge de Jorba

85

El Govern ha aprovat la millora de les instal·lacions i processos de tractament de residus de la planta de compostatge de Jorba. Ho farà a través d’una subvenció al Consell Comarcal de 4,4 milions d’euros, amb la modificació d’un conveni aprovat el novembre de 2018 que atorgava a l’ens local 2,5 milions d’euros. D’aquesta manera, la  subvenció definitiva serà de gairebé 2 milions d’euros més que els inicials, provinents del Fons de Gestió del cànon de residus municipals.

Aquesta planta de compostatge dona servei als municipis de la comarca de l’Anoia i rep també fluxos procedents de comarques veïnes. Les millores consistiran a adequar i estabilitzar els talussos que afecten les zones de treball de la planta. També s’hi realitzaran obres per millorar els processos de compostatge, l’eficiència i la capacitat de tractament de la fracció orgànica. Les modificacions permetran situar la capacitat de la planta al voltant de les 10.000 tones anuals.