L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia signarà un nou conveni amb la secretaria de Salut Pública

30

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia signarà un nou conveni de col·laboració amb la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. La comissió de seguiment de l’actual conveni, formada pel coordinador de programes de Salut pública a l’Anoia Antoni Argelich i l’alcaldessa de Vallbona Maribel Ferrer, en van fer una valoració positiva i van aprovar la memòria de les activitats realitzades.

El nou conveni preveu per al període 2017-2020 els serveis de suport tècnic per a la gestió del riscos per a la salut derivats de la contaminació del medi, derivats de les aigües de consum públic, derivats dels productes alimentaris, i la gestió dels riscos per a la salut en els establiments públics i indrets habitats.

L’Agència de Salut Pública també oferirà suport tècnic a Vallbona en l’educació sanitària en els àmbits de la protecció de la salut, de la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia i en la gestió de denúncies, i suport en la gestió de tramitació d’expedients sancionadors i mesures cautelars derivades de les actuacions de control de les activitats amb conveni i també en els casos de toxiinfeccions alimentàries o brots.