La Pobla de Claramunt suspèn temporalment el pagament de l’IBI i l’impost de Vehicles

1720

L’Ajuntament de La Pobla de Claramunt ha decidit prendre l’adopció d’un conjunt de
mesures urgents econòmiques i fiscals per fer front a la crisi del coronavirus SARS-CoV-2 i
així atenuar els efectes sobre els poblatans i poblatanes.
Més enllà de les mesures concretes, i a l’espera de veure els efectes reals de les mesures
econòmiques implementades pel Govern Central i la Generalitat de Catalunya, l’Equip de
Govern vol fer públic també un missatge de serenor a tothom i comunicar la seva ferma
voluntat per seguir promovent en les properes setmanes totes les actuacions que es
considerin necessàries per garantir en la mesura del possible la cohesió i el benestar socials,
especialment de les persones en situació d’exclusió social, de risc o de vulnerabilitat.
Aquestes mesures arriben després que, els últims dies, l’Ajuntament ha centrat tots els seus
mitjans en la seva reorganització interna per atendre els serveis públics essencials, donar
resposta a les necessitats de Protecció Civil, vetllar perquè es compleixi l’ordre de
confinament i fer crides a la responsabilitat de la ciutadania, a banda de mantenir-la
permanentment informada a través dels canals oficials: web, twitter i facebook.
Les mesures econòmiques i fiscals adoptades fins al moment són les següents:
– Serveis socials. Garantir l’assistència bàsica i continuada a la ciutadania mitjançant la
coordinació d’un servei de voluntariat, com també la gestió de les beques menjador i
l’assistència al banc d’aliments.
– Suspensió temporal de les quotes de la llar d’infants, ludoteca i les activitats/tallers
de l’Ateneu Gumersind Bisbal. La quota relativa al mes de març es cobrarà únicament la
part proporcional al servei prestat.
– Suspensió temporal el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) i l’Impost de
vehicles de tracció mecànica, a l’espera de fixar un nou calendari fiscal amb l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.