La Pobla de Claramunt convoca ajuts extraordinaris a les famílies per la situació de la COVID-19

46

L’Ajuntament de la Pobla de Claramunt ha convocat uns ajuts extraordinaris amb caràcter urgent a les persones, principalment famílies amb infants a càrrec, que han estat afectades per l’actual situació econòmica provocada per la propagació del coronavirus. Es fa referència especialment a aquelles persones que hagin perdut la feina arrel del tancament de la seva empresa, o que hagi reduït la plantilla degut als efectes de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 o bé, aquelles persones que s’han vist afectades per un ERTO i que, per aquests motius, acreditin no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer i aliments bàsics.

Es podrà presentar una sol·licitud d’ajuda extraordinària durant un termini inicial de tres mesos, donada la situació d’excepcionalitat relacionada amb la COVID-19. Per a la concessió d’aquests ajuts es destinarà una partida de 40.000€. S’estableixen dos línies d’ajuts: la primera relacionada amb la despesa de lloguer de l’habitatge habitual i la segona relacionada amb la despesa de l’alimentació́ bàsica. Pel que fa el lloguer, l’ajut màxim podrà̀ ser de 1.000€ i el pagament corresponent es realitzarà directament al propietari/a o immobiliària. En relació a l’alimentació, es farà un lot per unitat familiar amb una despesa màxima de 500€. Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut per cada un dels conceptes al mes.

Degut a la declaració d’estat d’alarma no es presta servei presencial d’atenció al ciutadà, per tant, les persones sol·licitants hauran d’emplenar i presentar una instància genèrica de forma telemàtica a través de la pàgina web municipal www.lapobladeclaramunt.cat.
Per a suport a la presentació telemàtica i resolució de dubtes, els interessats poden trucar al telèfon 93 808 60 75. A aquelles famílies amb dificultats a l’hora de presentar la documentació de forma electrònica, se les ajudarà.

La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà a les famílies de la forma més ràpida possible.