La bandera gremial dels “Tonis” de 1822
L

21 de gener de 2022

Enguany l’Antic Gremi de Traginers celebra el seu Bicentenari, o sia els dos-cents anys de la seva existència. El testimoni d’aquesta festa és la Bandera Petita de dit Gremi.
Aquesta ensenya fou conservada i restaurada l’abril de 2011. Anà a cura d’Elisabet Cerdà Durà, del Centre de Documentació Museu Tèxtil (Consorci de la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Terrassa).

Guardo l’informe d’aquesta operació, que al llarg de 47 pàgines, descriu aquesta operació. Des de la identificació fins a les normes de conservació.

No consta que tingui cap número de registre. És propietat del Gremi de Traginers d’Igualada. Dimensions màximes 174’3 x 132 cms.

Segons el llibre Traginers d’Igualada 1822-1997 (Josep Riba Gabarró) aquesta primera Bandera fou pagada pel traginer Fernando del Cairot i s’estrenà el 1822. (D’aquí la festa commemorativa d’enguany)

En el llibre de despeses del Gremi es registra que l’any 1894 se li va pagar a Ricard Marsan cent setanta pessetes pel que es suposa va ser la confecció d’una bandera nova per al Gremi de Traginers, que substituiria l’original retirada pel desgast.

A partir de l’estudi tècnic realitzat al Centre de Documentació i Museu Tèxtil per Sílvia Saladrigas, es fa un replantejament cronològic d’aquest tema, ja que es pensa que l’any 1894 no es va fer cap bandera nova sinó que únicament es van substituir les parts de teixit que s’havien fet malbé i que es va conservar el màxim les parts de la bandera original.
La Bandera Petita té forma de gallardet on hi ha dues imatges pintades a mà, de Sant Antoni Abat, cadascuna cosida a una cara. Porta un serrell metàl·lic, daurat en tot el seu entorn, a excepció de la part superior per on s’insereix a l’asta de la que penja la bandera.
La renovació s’inicià el 21 de març de 2011 i acabà el 7 de juny d’aquell mateix any. Fou la mateixa Elisabet la que feu les corresponents fotos de tot el procés.

Durant el descosit de les dues imatges, sota una d’elles (la cara A) s’hi trobaren fragments d’un paper manuscrit il·legible i un sobre de plàstic amb un altre paper escrit a màquina on es documenta una intervenció anterior.

Llegim: Per poder conservar aquesta bandera la Comissió s’ha vist obligada a ferrar-la l’any 1928 i sent de la Comissió els senyors següents: Joan Bertran, Jaume Duran, Miquel Martí, Manuel Mateu, Miquel Piñol, Joan Castells, Joan Ferrán, Samuel Mateu, Camil Paradell, Jaume Riera i Joan Tarrida.

Formant la Comissió d’enguany 1962: Agustí Morera Sala, Salvador Ollé Balcells, Josep Marimón Castells, Josep Palau Dalmases, Antoni Casas Ferrán, Antoni Castells Gelabert, Antoni Castells Bartrolí, Josep Castells Piñol, Antoni Pineda Claramunt, Joan Rey Alemany
En el programa oficial de les festes del 2022, darrerament s’ha fet una conservació i manutenció de la Bandera Gran de 1856.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta