Jorba rep l’estudi per a la intervenció dels talussos per evitar noves esllavissades

38

L’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona ha fet entrega a l’Ajuntament de Jorba de l’estudi que va encarregar sobre els talussos del vessant del Puig de la Guàrdia i el camí de la Resclosa.

El treball s’ha centrat en estudiar les zones afectades per evitar les petites esllavissades i caigudes de terres i petits blocs que en períodes de pluja afecten a cases i carrers del municipi, sobretot els referents al vessant nord que ressegueix tot el poble.

L’estudi ha identificat les zones d’actuació i proposa diferents formes d’intervenció per a l’estabilització dels talussos, prioritzant els punts que necessitin una millora de l’estabilitat, assenyalant les zones d’actuació i una valoració econòmica d’aquests treballs. En total s’han identificat 10 actuacions al llarg del talús del Puig de la Guàrdia i 1 actuació al talús del camí de la Resclosa.

L’estudi ha estat elaborat pel Servei d’Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona i ha pressupostat un cost total de les intervencions als dos talussos que poden anar dels 570 als 580 mil euros.