Inici d’obres de millora de revolts a la BV-2135 entre Capellades i la Torre de Claramunt

68

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de millora de revolts a la carretera BV-2135, entre els termes municipals de Capellades i la Torre de Claramunt. L’actuació, que té un pressupost de licitació de 486.455 euros i un termini d’execució de cinc mesos, té com a objectiu millorar les condicions de seguretat viària i augmentar la fluïdesa del trànsit i visibilitat, així com afegir sobreamples als revolts i millorar la senyalització vertical i horitzontal i el drenatge de la via.

Aquestes actuacions es concentren en tres trams: un primer tram entre el PK 0,540 i 0,732, de millora de la doble corba esquerra-dreta, modificant el traçat i el drenatge. Un segon tram, entre el PK 0,950 i 1,022, amb berma d’aclarida a l’interior de la corba i cuneta transitable formigonada, i un tercer tram entre el PK 2,107 i 2,292, amb nou traçat en variant direcció al talús existent amb corba de transició i radi més gran per millorar l’entrada al pont existent.

En el conjunt dels tres trams d’actuació s’adequarà la senyalització vertical i horitzontal, així com la col·locació de barreres als trams, l’adequació i millora del drenatge existent i l’aplicació de mesures correctores en els punt on s’ha actuat amb hidrosembra.