Els socialistes de Masquefa presenten 25 mesures “per no deixar ningú enrere”

28

En el marc de la crisi provocada per la COVID-19 i de la gestió municipal que caldrà efectuar en propers mesos, el Grup Municipal Socialista de Masquefa ha presentat a l’equip de govern la proposta de creació d’un fons d’emergència social i econòmic que contempla 25 mesures. El fons té com a objectius donar suport als col·lectius més vulnerables, acompanyar a la reactivació del teixit econòmic i arribar a un pacte de municipi, entre les forces polítiques i la societat civil, pel futur de Masquefa.

Les mesures en l’àmbit social són un total de deu, que contemplen el suport a les famílies, als infants i estudiants, el disseny d’un programa per atendre a tot el col·lectiu de persones majors, desenvolupar una política d’habitatge que mobilitzi els immobles buits, reclamar el retorn dels títol de transport públic caducat i reforçar les àrees de serveis socials i promoció econòmica de l’Ajuntament.

En relació a l’àmbit de l’economia, l’empresa, el comerç i l’ocupació, els socialistes proposen un conjunt de 9 mesures que contemplen el suport a les famílies afectades laboralment per l’estat d’alarma, la gestió individualitzada del pagament d’impostos i taxes als col·lectius més vulnerables, el suport als autònoms i empreses afectats per la crisi, afavorir, mitjançant la fiscalitat municipal, la creació de llocs de treball a les empreses de Masquefa, impulsar micro-crèdits i l’impuls del teixit econòmic del poble amb la conversió en zona de vianants el centre de la Vila i ordenar la mobilitat de vianants per afavorir l’accés al comerç local.

També es presenten dues mesures de caràcter cultural amb l’objectiu de donar suport al teixit cívic i associatiu, així com a les persones del sector cultural del municipi. Es planteja el disseny d’un programa d’acció cultural, telemàtica i presencial de teatre, música, dansa i tradició que dinamitzi els sectors socio-cultural de Masquefa.

La protecció també té un espai en la proposta. Es presenten 2 mesures encaminades a protegir tant els equips humans de l’Ajuntament, com els espais públics i els veïns en general. I finalment es proposa un gran acord de municipi. Un pacte municipal polític i social per abordar el futur socio-econòmic de Masquefa, amb una visió de conjunt i consensuada.

Els Socialistes de Masquefa esperen que “la ciutadania valori aquesta proposta i que el govern de Masquefa obri un espai de diàleg per tal de poder avançar plegats amb l’objectiu de no deixar cap persona ni cap família enrere”.