Critiques del PSC de Vallbona als seus socis de govern per no aprovar la modificació del pressupost

87

El PSC de Vallbona, partit que governa el municipi amb 4 regidors, ha criticat durament els seus socis de govern, Veïns amb Veu, per no permetre que s’aprovessin noves inversions per aquest any.

En el ple del passat 12 de juliol es portava a votació la inversió de 480.000 euros en diversos projectes pel poble. Aquests diners sortien del balanç positiu de 945.000 euros amb què es va tancar l’any 2017 i que aquest any, gràcies a canvis en la Llei d’Estabilitat Pressupostària i també a la bona salut econòmica de l’Ajuntament de Vallbona, es podien utilitzar per a noves inversions.

Entre les propostes, hi havia inversions a l’escola de Vallbona, la millora de la seguretat vial, la millora de camins, la construcció d’un nou espai pel jovent, millores a les zones verdes, millores en els cablejats aeris, millores en les instal·lacions elèctriques, millores en l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en edificis municipals, millores en el pavelló d’esports, les franges perimetrals de protecció contra incendis, millores en els parcs infantils i finalment la compra de patrimoni per crear les bases de futures promocions d’habitatge assequible al poble. Segons el PSC de Vallbona, tots aquests projectes eren fruit de propostes de tots els grups municipals.

Finalment, però no es van aprovar el conjunt d’inversions proposades, ja que només hi van votar a favor els tres regidors del PSC i el regidor del CiU, mentre que el regidor de Veïns amb Veu, i membre del govern municipal i els 4 regidors d’ERC hi van votar en contra. Els socialistes consideren aquest vot negatiu com una “actitud d’obstrucció a l’acció de govern que resulta perjudicial pels interessos del poble” i afegeixen que aquesta decisió es produeix per interessos electoralistes d’alguns dels grups polítics del poble.