Igualada instal·larà calderes de biomassa a alguns equipaments

78

Hospital d'Igualada
L’Ajuntament d’Igualada té previst instal·lar tres centrals de biomassa a alguns dels equipaments que més gas consumeixen, com l’Hospital d’Igualada i el CAP Nord, els pisos Viu B2 i la Residència Pare Vilaseca i el complex esportiu de Les Comes.

El consistori vol arribar a un acord amb els propietaris de les serres de Rubió, la Llacuna i Miralles perquè la neteja dels seus boscos generi l’estella necessària per usar com a combustible. Cada es netejaran 7 hectàrees de bosc per caldera, amb aquesta finalitat.