Vilanova rebaixa les multes per absentisme escolar i augmenta el treball pedagògic
V

16 de novembre de 2018

Durant la sessió del passat 31 d’octubre, el ple de Vilanova del Camí va aprovar una modificació del règim sancionador, que rebaixa l’import de 700€ a 350€ l’incompliment de l’ordenança per tal que els pares, mares o tutors dels menors tinguin la responsabilitat de què assisteixin a classe. La mesura pretén continuar tenint efecte dissuasori però sense agreujar la situació de les famílies d’infants o joves absentistes, que solen ser casos complexes. Tot i rebaixar les sancions econòmiques, es vol reforçar el treball pedagògic amb les famílies i altres línies d’actuació menys coercitives.

D’altra banda, des de l’ajuntament asseguren que aquestes sancions no s’ha imposat mai a cap família perquè els casos d’absentisme que s’han donant fins ara s’han resolt amb la mediació dels diferents professionals.

El Projecte d’Absentisme Escolar es va elaborar damb la participació dels quatre centres escolars del municipi
L’Ajuntament de Vilanova del Camí va aprovar el novembre de 2016 el projecte d’absentisme escolar amb l’objectiu de detectar i reconduir els casos d’absentisme que es produeixen als centres escolars dels municipi. En el desenvolupament del projecte hi van participar tècnics municipals de les àrees de Cultura, Ensenyament, Serveis Personals i Policia Local. També es va comptar amb la col·laboració dels Directius de les Escoles Joan Maragall, Pompeu Fabra, Marta Mata i de l’Institut Pla de les Moreres.

Els objectius específics del projecte d’absentisme escolar és el de vetllar per la plena escolarització dels infants i joves; detectar i prevenir els casos d’absentisme i reduir-ne la incidència així com les conseqüències i la gravetat dels casos d’absentisme escolar.

Un altre dels objectius del projecte és establir uns procediments consensuats entre les parts. Un protocol clar, àgil i pràctic que garantís al màxim la rapidesa d’actuació i de coordinació entre tots els agents implicats que actuen de mediadors amb la família de l’alumnat absentista.

Comparteix l'article:

Deixa un comentari

L'Enquesta

Et semblaria bé fer el debat electoral a la Catalunya Nord?

Ja no s'accepten vots en aquesta enquesta