Veciana renova el local social de Santa Maria del Camí

236

local socials de anta maria del cami

L’Ajuntament de Veciana va donar per acabades fa unes setmanes les obres de millora del local social de Santa Maria del Camí, situat al mig del nucli. L’edifici, construït fa més de seixanta anys, es va cedir l’any 2011 a l’ajuntament arran de la dissolució de la junta de veïns que el gestionava.

Les millores s’han dividit en dues parts. A l’exterior s’han fet tasques de manteniment de la teulada, s’han substituït els desaigües i s’han arranjat les façanes renovant la pintura de la part superior i rejuntant la pedra de la part inferior. Pel que fa a l’interior s’ha arranjat la planta primera, on hi ha la sala d’actes, substituint tots els tancaments, incorporant climatització i renovant la pintura.

La renovació del local social s’ha dut a terme aprofitant la la línia de ”finançament per la reforma, rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” atorgada per la Diputació de Barcelona el 2014.